ליצני הדור - פרשת תולדות

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 06 נובמבר 2018
מדוע הקב"ה עשה את יצחק דומה לאברהם, מה רצו ליצני הדור לצחוק על יצחק אבינו?
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק"
אם הפסוק אומר שיצחק הוא בן אברהם אז ברור שאברהם הוליד את יצחק ולמה כפל הענין. אומר רש"י לפי שליצני הדור אמרו מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק.

רבותינו אומרים שישנם שתי סוגי הולדה, יש הולדה ביולוגית ויש הולדה רוחנית. אברהם אבינו הוליד את יצחק לא רק באופן הביולוגי שהם דומים, אלא גם את הטבעים החסד היראה התכונות והגֶנים שלו העביר ליצחק.
אפשר לראות יהודי שהתרחק מן התורה והמצוות אבל עדין דם האמונה של אברהם אבינו זורם בעורקיו.

מספר הגר"ל כחלון שליט"א שהיה כמה פעמים בהכנסת ספר תורה, והיו שם אנשים רחוקים מאד מיהדות וחיים בעולם שלהם, וכשמוכרים אות בספר תורה שמתחילה בשם שלהם, הם מוכנים לשלם עשרים אלף ₪. כל "הנפיחות" שלהם יורדת מפני ספר התורה כולם נמסים מפניה. והכל נובע מהדם של אברהם אבינו והגֶנים שלו שזורמים בכל יהודי. ורואים את ההערכה לתורה, ואת האמונה.

רש"י אומר שליצני הדור היו מדברים, בכל דור ודור ישנם ליצנים ועזי פנים, וכמו שמסופר בתלמוד (שבת) על עז פנים אחד שאמר לרבי יהודה הנשיא "אשתך אשתי, וילדיך ילדי", ה' ירחם איזה חוצפה, "אתה לא יודע מה נעשה בבית שלך, אתה חי בדמיון שאלו הילדים שלך, כולם שלי", איך מעיז לדבר לרבינו הקדוש!
אמר לו רבינו הקדוש "מגיע לך כוס יין על זה", פתח לו בקבוק יין קברנה שתה כוס יין, התנפחה בטנו ומת במקום!
ובאותה שעה תיקן רבי יהודה הנשיא את מה שאומרים בברכות השחר בכל יום "יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתצילני היום ובכל יום ויום מעזי פנים ומעזות פנים וכו'". שיש בעולם אנשים עזי פנים רשעים שיכולים להעיז וללכלך על הצדיק שבצדיקים.

ולמה צריך הקדוש ברוך הוא להתייחס לליצנים הללו אלא משום כבודו של הצדיק. אברהם אבינו לא ענה להם. גם יצחק מקבל בזיונות בפרשה (כו, טז) "ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד", אבימלך לא היה מסוגל לראות את יצחק מצליח בשטח, "אתה גדול יותר מדי, לאן אתה רוצה להגיע, חייבים להוריד אותך", כמה עזות פנים וקנאה יש כאן. ואחר כך (בפסוק כח) אומרים ליצחק "ראו ראינו כי היה ה' עמך", מה קרה, הרי גירשתם את יצחק, אבל הצדיק שאומרים לו ללכת הוא הולך ולא רב עם אף אחד, וכשהוא שותק אז הקדוש ברוך הוא עושה את המלחמה בשבילו.

בגמרא (נדה) כתוב שמי שנכשל באשת איש הוא מחלל שם שמים בסתר והקדוש ברוך הוא מפרסם אותו בגלוי, על ידי שמטביע את פני הממזר דומה למנאף, ואז רואה הבעל האמיתי את הבן ולא מאמין למראה עיניו, "מי זה הגרגמל הזה", כל המחלל שם שמים בסתר, ואומר מי רואה אותי, שידע שיש לעולם מלך שאף אחד לא יכול להסתתר מפניו.