ימים של עשייה - פרשת חיי שרה

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 31 אוקטובר 2018
במה השם בירך את אברהם, האם אברהם אבינו היה עשיר גדול או שהייתה לו עשירות אחרת?
"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" (כד, א)
מה פירוש בא בימים, שהוא בא בימים ולא בלילות, אלא אברהם אבינו כל ימיו היו מלאים בתורה ומצוות וצדקה וחסד, וזה נקרא בא בימים, לא משנה בן כמה אדם נפטר אלא השאלה מה הוא לוקח איתו.
"וה' ברך את אברהם בכל", מה פירוש בכל, אומר רש"י בכל בגימטריא בן (52) ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אשה. בחז"ל יש הסבר אחר שהיתה לאברהם בת ושמה בכל! איזה שם זה? לא מצאנו בנתינת שם לבת שיקראו לה בכל. אלא יש בת שהיא ילדה טובה בסמינר אבל בבית היא שובבה, ויש בת שבבית היא מצוינת אבל בחוץ היא "על הפנים", ובתו של אברהם היה בה את כל המידות הטובות גם בבית וגם בכל מקום, מושלמת בכל.

יש מפרשים שה' ברך את אברהם בכל, פירושו בממון! כסף וזהב ורכוש. אבל האבן עזרא לא מקבל את הפירוש הזה, שאם בכל פירושו רכוש נדל"ן מפעלים והייטק, ישנם רבים שיש להם את כל זה והם לא שמחים, ורוצים עוד ועוד, לכן מפרש האבן עזרא שה' ברך את אברהם בכל, בתחושה של שובע שיש לו הכל! אין לו על מה לרדוף בעולם הזה.
יש אנשים שאתה קולט אותם בדיבור של כמה דקות אם העין שלהם שבעה או אם העין שלהם רעבה וריקה וחסרה.
יש אדם שיש לו מליארדים והוא רוצה עוד, וזה מסכן גדול אין אדם מת וחצי תאותו בידו.
ומאידך יש אנשים שחיים באמונה, ומברכים את ה' בידיעה ברורה שמה שנתן להם מספיק להם שנאמר "שמח בני בחלקך".

נפתלי קיבל ברכה ממשה רבינו "נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'", זו ברכה נהדרת, להיות שבע רצון ממצבו בעולם. ומי שהוא שבע רצון אזי הוא מלא ברכת ה'.
המילה אושר מרמזת שיש לך אישור שאתה חי נכון.
אתה שמח ומאושר בחיים ואינך מרגיש שפיספסת משהו בחיים, סימן שיש לך אישור שאתה חי נכון.
וזה מה שנאמר על אברהם שנתברך בכל, בתחושה שיש לו הכל.
בברכת המזון אומרים הרחמן הוא יברך כל אחד ואחד ממנו בשמו הגדול, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל.
בכֹל זה אברהם שנאמר וה' בירך את אברהם בכל.
מכֹל זה יצחק שנאמר "מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל" וכו' (כז, לג)
כֹל זה יעקב שאמר לעשו "וכי יש לי כֹּל" וכו' (לג, יא).
לאבות הקדושים היתה התחושה שיש להם הכל ושמחו בחלקם, ומי ששמח בחלקו הוא אדם השלם בעולם.

מספר הגר"ל כחלון שליט"א שישב אצלו יהודי זקן בן 75, ואמר כבוד הרב אני רוצה להראות לך את הצוואה שלי, ואם יש לך הערות, תגיד לי. היו שם כמה דפים וכתוב שם "את החנות בשוק של נתניה אני מעביר לשלמה, את השטח במושב לחדוה, ואת הבית בהרצליה לאפרים, וכן הלאה. והרב אמר לו "תראה, שבעים וחמש שנים רצת לאסוף ממון, ובחמש דקות חילקת את הכל, הבית לזה והשטח לזה והחנות לזה, ומה נשאר לך? עשרות שנים של עמל ודחיפות ומרפקים וכוחות והשקעה ונדודי שינה ומתחים, והכל הלך בחמש דקות!
הנחת והשלוה של האדם שוה את כל כדור הארץ!
לכן בברכת המזון אנחנו מבקשים "אבא, תברך גם אותנו בכל מכל כל, שנזכה להגיע לנקודה של השובע, כי בעולם הזה קשה להגיע לשובע.
העולם הזה דומה לשותה מים מלוחים, ככל ששותה יותר הוא צמא יותר.