נח לשמים ונח לבריות - פרשת נח

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 15 אוקטובר 2018
מה אנו צריכים ללמוד מנח הצדיק, כיצד נזכה להיות נוחים גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם לחברו.
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל שואל, למה כתוב בפסוק ג' פעמים נח. אפשר היה לכתוב "אלה תולדות נח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלקים התהלך".

ומסביר שכדי להיות צדיק צריך להיות נח למקום ונח לבריות, וכל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. ישנם רבים שבין אדם למקום הם צדיקים גמורים, ומדקדקים בתפילין ומניחים רש"י ורבינו תם ושימושה רבה, וטובלים במקוה, ומגדלים זקן עד הרצפה, אבל בין אדם לחברו מתנהגים מתחת לכל ביקורת, לא מפרגנים, לא מעניקים, אין להם הכרת הטוב, לא רואים ולא "סופרים" אף אחד, לא אשה לא ילדים לא אבא ולא אמא! ה' ירחם עליהם, זה לא צדיק!

יש אנשים שיש להם ארגוני חסד אדירים ובין אדם לחברו הם 10, אבל בין אדם למקום כלום, לא שבת לא תפילין ולא צניעות! אם אתה אומר לו תחזור בתשובה הוא אומר וכי גנבתי או רצחתי, והוא לא מבין שעשרת הדיברות מחולקים, חמשה בצד ימין וחמישה בצד שמאל. בצד הימני בין אדם למקום, אנכי ה' אלקיך, לא יהיה לך אלהים אחרים, לא תשא שם ה' לשוא, זכור את יום השבת לקדשו, וכבד את אביך גם נכנס בין אדם למקום, כי שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבא ואמא. ובאמת אבא ואמא לא נותנים כלום, אבל הקדוש ברוך הוא מחשיב אותם כשותפים בשתי שליש (66.6%), תופסים את רוב המניות, אבל אם הקדוש ברוך הוא יקח את החלק שלו לא נשאר כלום. אבל הוא נותן לאבא ואמא תחושת עליונות ולכן צריך ליזהר גם בכבוד אב ואם!

בצד השמאלי זה בין אדם לחברו, ולכן כדי להיות צדיק צריך להיות פעמיים נח, אלה תולדות נח – נח!
אלא שכתוב עוד נח בסוף הפסוק, "את האלקים התהלך נח"! בשביל מה?

אלא לפעמים יש התנגשות בין נח למקום לנח לבריות, כגון אם השכן מתקתק לך בדלת ואומר "שלום כבוד הרב, ברצוני להזמין אותך לבר מצוה של הבן", אתה שואל את השכן היכן הבר מצוה, אומר לך "בגן אורנים, ובתכנית, רקדנים ורקדניות, והכל מעורב". ואתה אומר לו שאסור לך להשתתף באירוע והוא אומר "אתה שכן שלי עשרים שנה דלת מול דלת, ולא תכבד אותי, אני רוצה לראות אותך באירוע", עכשיו נכנסת למצב לא נעים, אתה רוצה להיות נח עם הבוס (אלקים) וגם נח עם השכן. וזה לא הולך ביחד, אז אם איזה נח הולכים. אומר הפסוק את האלקים התהלך נח! הנח השלישי בא לומר לך שאם אתה לא יכול ללכת עם כולם בנח, תלך עם האלקים, וכמו שכתוב "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם".