ספר הישר - פרשת בראשית

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 15 אוקטובר 2018
מדוע נקרא ספר בראשית  בשם 'ספר הישר' ומה אנו צריכים ללמוד מסיפורי התורה הקדושה על האבות?
ספר בראשית נקרא בפי חז"ל ספר הישר, שמיישר את האדם ללכת במידות טובות ולהתרחק מהרע. פרשיות שלמות מספרות על מעשי אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב השבטים והאמהות הקדושות המלמדים אותנו דרך ארץ והנהגות ישרות, ומאידך ללמוד מהכשלונות של דור המבול ודור הפלגה, כיצד להתרחק מהשקר והרע. מספרים על הרב שך זצ"ל כשהיה רוצה להתחזק באמונה ובטחון היה לומד חומש בראשית בעיון עמוק.

"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", כתוב במדרש שכל ראשית הוא קודש. יש בתורה גם "ראשית גז צאנך" ונותנים לכהן את הצמר, וכן בבכורים כתוב "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך", הפרי הראשון מביאים לבית המקדש. וכן "ראשית עריסותכם", שהתורה מדברת על הפרשת חלה, כתוב ראשית ונותנים לכהן.

לכל יום בשבוע יש ראשית, כל בוקר הוא ראשית. לכל חודש יש ראשית זהו יום ראש חודש. וכן לכל שנה יש ראשית אלו ימי ראש השנה. הרב סעדיה גאון אומר שכל שנה נותן הקב"ה לכל יהודי לפתוח מבראשית. לעזוב את השנה שעברה והטעויות שלה, פותחים דף חדש של בראשית וכל שנה יש את הבראשית שלה.

הגאון החזון איש מיד אחרי ההבדלה במוצ"ש היה עוסק בתורה בהתמדה, משום שכל דבר תלוי בראשית שלו, אם מתחילים אותו יפה כובשים את כל השבוע שאחריו. מי שקם בבוקר בזריזות ובהשכמה כובש את כל היום, וכן מסופר על השל"ה הקדוש שכל ערב ראש חודש, היה יושב כל הלילה ושוקע בתורה כדי שיתברך החודש, שהכל הולך אחרי ההתחלה.

המילה בראשית בנויה מאותיות בא' תשרי שאז נברא העולם, ותשרי הוא הבראשית של כל השנה. אין חודש עמוס בחגים כמו חודש תשרי. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה ושמחת תורה כל זה למה? אומר הקב"ה "אני רוצה שתתחילו את השנה ברגל ימין, אני אתדלק אתכם בחגים ושבתות רצופים, ותכנסו לשנה החדשה בירח האיתנים (תשרי), משום שאם הבראשית שלכם תתחיל בעוצמה, יש סיכוי שכל השנה תתעלו בקדושה ובטהרה וביראת שמים. ואומר דוד המלך "מי חכם וישמור אלה".

החכם האמיתי שומר על ההתחלה. וכמו שאומר מרן החיד"א (מורה באצבע סי' ט') "יזהר האדם לשמור את כל הראשית של השנה, והרגעים הקדושים של חודש תשרי שילוו אותו כל השנה, ולא יראה אחר שמחת תורה כאדם שפרק עול אדוניו מעל צווארו, והשליך את כל עבודת הבורא של חודש אלול ותשרי מאחריו, ומראה שכל יראתו ועבודתו היתה חיצונית גרידא". והמילים מדברות בעד עצמם.

אם אחרי כל החגים של תשרי אתה אומר איזה יופי שהכל מאחורינו, מיצינו את עצמנו, ולא משתמש בחגים הללו כמנוף לעלות ולהשתנות, זה מראה שכל העבודה של חמישים ואחד ימים היתה יראת ה' חיצונית. שום דבר בפנימיות שלך לא השתנה. אדם חכם צריך לנצל את הבראשית של תשרי שתלוה אותו לכל השנה.