פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה טו

12 יולי 2017  |  נצפה 905 פעמים
רבי נהוראי אומר: הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחברך יקימוה בידך,…

משנה יד

04 יולי 2017  |  נצפה 832 פעמים
רבי יהודה אומר: הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון, רבי שמעון אומר: שלושה כתרים…

משנה יג

27 יוני 2017  |  נצפה 883 פעמים
רבי אליעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך,…

משנה יב

20 יוני 2017  |  נצפה 707 פעמים
רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקים, ושאינה לשם שמים אין…

משנה י

07 יוני 2017  |  נצפה 700 פעמים
רבי מאיר אומר: הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה, והוי שפל רוח בפני כל אדם, ואם…

משנה ט

23 מאי 2017  |  נצפה 918 פעמים
רבי יונתן אומר: כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה…

משנה ח

16 מאי 2017  |  נצפה 642 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר קבלו…

משנה ז

21 מרס 2017  |  נצפה 898 פעמים
רבי ישמעאל בנו אומר: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא, והגס…

משנה ו

28 פברואר 2017  |  נצפה 1012 פעמים
רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה,…
עמוד 2 מתוך 10