פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה י

12 ינואר 2016  |  נצפה 1528 פעמים
חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי…

משנה ט

28 דצמבר 2015  |  נצפה 1292 פעמים
רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר: אם למדת תורה הרבה, אל…

משנה ח

21 דצמבר 2015  |  נצפה 1211 פעמים
הוא היה אומר: מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים,…

משנה ז

29 נובמבר 2015  |  נצפה 1646 פעמים
אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דאטפת אטפוך, וסוף…

משנה ו

22 נובמבר 2015  |  נצפה 1696 פעמים
הוא היה אומר: אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הבישן למד, ולא…

משנה ה

09 נובמבר 2015  |  נצפה 1661 פעמים
הלל אומר אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את…

משנה ד

25 אוקטובר 2015  |  נצפה 1500 פעמים
הוא היה אומר: עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי…

משנה ג

31 אוגוסט 2015  |  נצפה 1414 פעמים
הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין…

משנה ב

24 אוגוסט 2015  |  נצפה 1621 פעמים
רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת…
עמוד 7 מתוך 10