פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה יח

05 דצמבר 2016  |  נצפה 727 פעמים
הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל על פי רוב המעשה.

משנה יז

28 נובמבר 2016  |  נצפה 898 פעמים
הוא היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר "כי…

משנה טז

21 נובמבר 2016  |  נצפה 946 פעמים
רבי עקיבא אומר: שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה, מסורת סיג לתורה, מעשרות סיג לעושר, נדרים…

משנה טו

14 נובמבר 2016  |  נצפה 1069 פעמים
רבי ישמעאל אומר: הוי קל לראש ונוח לתשחורת, והוי מקבל את האדם בשמחה.

משנה יד

26 ספטמבר 2016  |  נצפה 794 פעמים
רבי אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים, והמפר…

משנה יג

19 ספטמבר 2016  |  נצפה 730 פעמים
רבי דוסא בן הרכינס אומר: שנה של שחרית, ויין של צהרים, ושיחת הילדים, וישבת בתי…

משנה יב

12 ספטמבר 2016  |  נצפה 985 פעמים
הוא היה אומר: כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח…

משנה יא

05 ספטמבר 2016  |  נצפה 1003 פעמים
רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת…

משנה י

01 אוגוסט 2016  |  נצפה 1000 פעמים
רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר: כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו…
עמוד 4 מתוך 10