פרק ד

המשך מסכת פרקי אבות, הפרק עוסק בדרך החיים, דרך ארץ, והקניית חכמת חיים בדרך התורה.

משנה יב

20 יוני 2017  |  נצפה 562 פעמים
רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקים, ושאינה לשם שמים אין…

משנה י

07 יוני 2017  |  נצפה 576 פעמים
רבי מאיר אומר: הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה, והוי שפל רוח בפני כל אדם, ואם…

משנה ט

23 מאי 2017  |  נצפה 755 פעמים
רבי יונתן אומר: כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה…

משנה ח

16 מאי 2017  |  נצפה 541 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר קבלו…

משנה ז

21 מרס 2017  |  נצפה 744 פעמים
רבי ישמעאל בנו אומר: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא, והגס…

משנה ו

28 פברואר 2017  |  נצפה 882 פעמים
רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה,…

משנה ה

22 פברואר 2017  |  נצפה 891 פעמים
רבי ישמעאל אומר: הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות,…

משנה ד

15 פברואר 2017  |  נצפה 840 פעמים
רבי לויטס איש יבנה אומר: מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רימה. רבי יוחנן…

משנה ג

07 פברואר 2017  |  נצפה 850 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג הרבה, שאין לך אדם…

משנה ב

31 ינואר 2017  |  נצפה 873 פעמים
בן עזאי אומר: הוי רץ למצוה קלה כבחמורה, ובורח מן העברה, שמצוה גוררת מצוה, ועברה…

משנה א

25 ינואר 2017  |  נצפה 945 פעמים
בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר "מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה…
עמוד 2 מתוך 2