פרק ג

המשך מסכת אבות עוסקת בדברי מוסר בבין אדם למקום ובבין אדם לחברו, להיות נוח לבריות ולאהות את כולם.

משנה י

01 אוגוסט 2016  |  נצפה 1217 פעמים
רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר: כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו…

משנה ט

25 יולי 2016  |  נצפה 1407 פעמים
רבי יעקב אומר: המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה , מה…

משנה ח

18 יולי 2016  |  נצפה 981 פעמים
רבי אלעזר איש ברתותא אומר: תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר…

משנה ז

11 יולי 2016  |  נצפה 988 פעמים
רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניה אומר: עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם,…

משנה ו

04 יולי 2016  |  נצפה 1188 פעמים
רבי נחוניא בן הקנה אומר: כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול…

משנה ה

27 יוני 2016  |  נצפה 1277 פעמים
רבי חנינא בן חכינאי אומר: הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה…

משנה ד

20 יוני 2016  |  נצפה 1400 פעמים
רבי שמעון אומר: שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו…

משנה ג

30 מאי 2016  |  נצפה 1271 פעמים
רבי חנינא בן תרדיון אומר: שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים,…

משנה ב

23 מאי 2016  |  נצפה 930 פעמים
רבי חנינא סגן הכוהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו…

משנה א

16 מאי 2016  |  נצפה 1236 פעמים
עקביא בן מהללאל אומר: הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת,…
עמוד 2 מתוך 2