משנה ח

מאת: 
קטגוריה: פרק ג
ת. פרסום: 18 יולי 2016
רבי אלעזר איש ברתותא אומר: תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר "כי ממך הכל ומידך נתנו לך