פרק ב

פרק שני במסכת אבות העוסק בדברי מוסר, ברירת דרך האמת ולהתרחק מדרכים המונעות את האדם מקירבה להשם ומדרך התורה.

משנה ז

29 נובמבר 2015  |  נצפה 1756 פעמים
אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דאטפת אטפוך, וסוף…

משנה ו

22 נובמבר 2015  |  נצפה 1892 פעמים
הוא היה אומר: אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הבישן למד, ולא…

משנה ה

09 נובמבר 2015  |  נצפה 1776 פעמים
הלל אומר אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את…

משנה ד

25 אוקטובר 2015  |  נצפה 1615 פעמים
הוא היה אומר: עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי…

משנה ג

31 אוגוסט 2015  |  נצפה 1533 פעמים
הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין…

משנה ב

24 אוגוסט 2015  |  נצפה 1737 פעמים
רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת…

משנה א

18 אוגוסט 2015  |  נצפה 1668 פעמים
רבי אומר: איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן…
עמוד 2 מתוך 2