הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

קדושת השבת

קדושת השבת גדולה שהיא אות בינינו לבין הקב"ה, ומי שמחלל שבת כאילו זורק את המתנה הגדולה ביותר ולא רוצה אותה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

משנה ב

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון, וכל תורה שאין עמה מלאכה , סופה בטלה וגוררת עון, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים, שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם.
קטגוריה: פרק ב

ארון לוחות ושברי לוחות

כל אחד צריך לראות תמיד את השלמות שהוא צריך להגיע ואת החסרונות שיש לו ושהוא צריך לתקן.
קטגוריה: ימים נוראים

משנה א

רבי אומר: איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים.
קטגוריה: פרק ב

חובת המוסר לאדם

מדוע האדם חייב ללמוד מוסר? מה עושה המוסר אם אני כבר יודע את הדברים בידיעה השכלית?
קטגוריה: דברי הרב

השבת קודש קודשים

קדושתה של השבת גבוהה מכל המועדים ומכל החגים בפרט מי שמקדש את השבת זוכה לקדושה יתרה.
קטגוריה: שבת קודש

תחילה למקראי קודש

השבת היא המצווה הראשונה העומדת בפתח של הקדושה, כל הרוצה להכנס בשערי קדושה צריך להדר במצוות שבת.
קטגוריה: שבת קודש

חמדת ימים

הרצאה חזקה על מעלת השבת, כמה חשובה השבת שהקב"ה קרא אותה חמדת ימים.
קטגוריה: שבת קודש

משנה יח

רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלושה דברים העולם עומד: על הדין, ועל האמת, ועל השלום, שנאמר "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.
קטגוריה: פרק א

הר ציון שמם

כל אחד מאיתנו יושב בביתו ומרגיש בטוח אבל לקב"ה אין בית והשכינה נמצאת כל יום בצער.
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 44 מתוך 56