הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

משנה ט

שמעון בן שטח אומר: הוי מרבה לחקור את העדים, והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר.
קטגוריה: פרק א

משנה ח

יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר: אל תעש עצמך כעורכי הדינין, וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין, כשקבלו עליהם את הדין.
קטגוריה: פרק א

משנה ז

נתאי הארבלי אומר: הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפורענות.
קטגוריה: פרק א

משנה ו

יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות.
קטגוריה: פרק א

עץ הדעת טוב ורע

גם היום יש את עץ הדעת שהוא הרחוב ותאוותיו, ויש את עץ החיים שהוא בתי המדרש והישיבות.
קטגוריה: יהדות

משנה ה

יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר: יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנם
קטגוריה: פרק א

הקדמה להלכות שבת

מהי מצוות השבת, והאם גם נשים חייבות במצווה זו, מה אנו מצווים לעשות בשבת ועוד ביאורים נפלאים על מצוות השבת.
קטגוריה: הלכות שבת

משנה ד

יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר: יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם
קטגוריה: פרק א

משנה ג

אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם
קטגוריה: פרק א

ביטול תורה כנגד כולם

הדרשה האחרונה בסדרת ההרצאות עוצמת התורה, כמה חשוב לימוד התורה וכמה חמור עונש מי שמבטל תורה.
קטגוריה: עוצמת התורה
עמוד 44 מתוך 53