הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

משנה יב

הלל ושמאי קבלו מהם. הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
קטגוריה: פרק א

משנה יא

אבטליון אומר: חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים רעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל.
קטגוריה: פרק א

חכם עיניו בראשו

האדם החכם עיניו בראשו ורואה לשמור על עיניו וקדושתו שלא יגיע לימים הנוראים מלוכלך בעבירות.
קטגוריה: קדושת האדם

משנה י

שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר: אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתודע לרשות.
קטגוריה: פרק א

הבזק אור באפלה

חג השבועות הוא כמו הבזק אור באמצע ימי החול האפלים ונותן לנו כח בהמשך החיים.
קטגוריה: הילולת צדיקים

דוד בן ישי

מי היה דוד המלך וכיצד זכה להגיע לגדולה כה גדולה להיות רגל רביעית במרכבה.
קטגוריה: רבנים אורחים

חבל על כל רגע

כל יהודי צריך להרגיש שכל רגע פנוי אך ורק ללימוד התורה ועבודת הבורא.
קטגוריה: רבנים אורחים

משנה ט

שמעון בן שטח אומר: הוי מרבה לחקור את העדים, והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר.
קטגוריה: פרק א

משנה ח

יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר: אל תעש עצמך כעורכי הדינין, וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין, כשקבלו עליהם את הדין.
קטגוריה: פרק א

משנה ז

נתאי הארבלי אומר: הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפורענות.
קטגוריה: פרק א
עמוד 44 מתוך 54