פרק א

פרק ראשון בפרקי אבות, סדר השלתשלות התורה שבעל-פה, מה קבלו החכמים מרבותיהם כיצד לזכות לתורה.

משנה ו

27 אפריל 2015  |  נצפה 2265 פעמים
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה…

משנה ה

23 אפריל 2015  |  נצפה 1874 פעמים
יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר: יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל…

משנה ד

16 אפריל 2015  |  נצפה 2268 פעמים
יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר…

משנה ג

16 אפריל 2015  |  נצפה 2391 פעמים
אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב…

משנה ב

18 מרס 2015  |  נצפה 2669 פעמים
שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד: על…

משנה א

12 מרס 2015  |  נצפה 4530 פעמים
משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.…

הקדמה למסכת אבות

12 מרס 2015  |  נצפה 5716 פעמים
הקדמה למסכת אבות, מקומה בש"ס, מדוע נכתבה ולמה נקראת כך, ועוד ראשית פרקים למשניות.
עמוד 2 מתוך 2