הקדמה למסכת אבות

מאת: 
קטגוריה: פרק א
ת. פרסום: 12 מרס 2015
הקדמה למסכת אבות, מקומה בש"ס, מדוע נכתבה ולמה נקראת כך, ועוד ראשית פרקים למשניות.
מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין והיא המסכת התשיעית שבסדר "נזיקין" (יש ששה סדרים, ראשי תיבות הן זמ"ן נק"ט, היינו- זרעים,מועד,נשים,נזיקין,קדשים,טהרות).

מסכת אבות שונה משאר המסכתות שנמצאות בש"ס, משום שבמסכת אבות אין הלכות ודינים, אלא כל המסכת מדברת במאמרי חז"ל על מוסר ודרך ארץ ומידות טובות שנמסרו על ידי חכמי ישראל.

יש כמה טעמים מדוע מסכת אבות נקראת בשם אבות:
1.מפני שהחכמים נקראים בשם אבות, משום שעל ידי המוסר והתוכחות שהם אומרים לאדם הם מביאים אותו לחיי עולם הבא, וכל המביא את חברו לעולם לידי עולם הבא נקרא כאילו ילדו, וכיוון שבמסכת זו כתובים כל דברי המוסר וההנהגות לעולם הזה יזכה על ידי שיעשה אותם לעולם הבא.
2.כיוון שבמסכת זו נזכרים בה אבות העולם איש מפי איש, ממשה רבנו עד רבי יהודה הנשיא (שהוא זה שסידר את המשניות).
3.לפי שמסכת זו מיועדת במיוחד לאבות, כדי שידריכו את בניהם איך ללכת על פי התורה הקדושה, וללמד את ילדיו מוסר ודרך ארץ ויראת שמים ומידות טובות, ויש עוד כמה טעמים.

יש להקשות ולשאול מדוע דווקא כאן במסכת זו התחיל במשנה הראשונה ואמר "משה קיבל תורה מסיני" ולא אמר כך בשום מסכת אחרת, הרי לכאורה היה צריך לומר את הדבר הזה בתחילת מסכת ברכות שזה המשנה הראשונה שנמצאת בש"ס, ומדוע אמר את זה רק כאן?
עונה על כך רבנו עובדיה מברטנורא זצ"ל כיוון שמסכת זו אינה עוסקת בדינים והלכות, אלא כל כולה מוסר ומידות טובות איך יתנהג האדם עם חברו, ואיך יהיה אדם טוב יותר, וכיוון שגם חכמי אומות העולם חיברו ספרים על דרכי המוסר שהמציאו מליבם איך יתנהג האדם עם חברו, ואיך צריך להתנהג במקום כך וכדומה, לכך התחיל התנא כאן אצלנו במסכת זו "משה קיבל תורה מסיני" לומר לנו שכל המידות והמוסר שנמצאים במסכת זו לא המציאו אותם חכמי ישראל מעצמם, אלא כל המוסר והמידות שנאמרו במסכת זו נאמרו בהר סיני, שכמו שכל ההלכות נאמרו למשה בסיני כך כל דברי המוסר וההנהגות נאמרו למשה בסיני, וזה לא המצאה שחכמי ישראל המציאו מליבם.