הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

הכנת גבינה ויוגורט בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת מה הדין להכין גבינה או יוגרט בשבת והאם יש הבדל בין הכנת גבינה להכנת יוגרט.
קטגוריה: מלאכות שבת

עשיית קומפרסים בשבת

תשובה על השאלה: האם מותר לעשות קומפרסים בשבת או שיש בכך איסור של רפואה בשבת, ובאלו תנאים מותר לעשות זאת.
קטגוריה: הלכות שבת

ריסוק בננה בשבת

תשובה על השאלה: האם מותר לרסק בננה וכן אבוקדו בשבת במזלג או שיש בכך איסור חילול שבת, ומה הדין אם עושים זאת סמוך לסעודה?
קטגוריה: הלכות שבת

פתיחת בקבוק שמפנייה בשבת

תשובה על השאלה: האם מותר לפתוח בקבוק שמפנייה בשבת או שיש בזה איסור.
קטגוריה: הלכות שבת

לברור אוכל לאחרים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל לאנשים אחרים או שיש בכך איסור, ומה הדין כשמגיעים אורחים האם מותר לברור להם יותר ממה שיאכלו או שאסור.
קטגוריה: מלאכות שבת

יולדת ומינקת בשבת

האם מותר לחלל שבת על אישה לאחר לידה, מה עושה אישה שיש לה עודף חלב והיא רוצה להוציאו.
קטגוריה: הלכות שבת

סיכום דיני הסרת עצמות מהאוכל

סיכום לדין האם מותר לברור את העצמות של הבשר או הדגים מן האוכל לדעת פוסקי דורנו או שיש בכך איסור?
קטגוריה: מלאכות שבת

יולדת בשבת

דיני יולדת בשבת, האם מותר להזמין אנבולס בשבת שכצריכה ללדת, האם מותר לבעלה להצטרף עם היולדת...
קטגוריה: הלכות שבת

הסרת עצמות מהאוכל חלק ג

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים לפני הסעודה או באמצע הסעודה?
קטגוריה: מלאכות שבת

השבת שומרת עלינו

תשובה על השאלה: האם יש מקור לאמירה של כל השומר את השבת השבץ שומרת עליו אפילו אם הוא עובר על עבירות אחרות?
עמוד 8 מתוך 29