הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

משנה יד

הוא היה אמר: אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי מה אני. ואם לא עכשיו אימתי.
קטגוריה: פרק א

משנה יג

הוא היה אומר: נגד שמא, אבד שמא. ודלא מוסיף, יסף. ודלא יליף, קטלא חייב. ודאשתמש בתגא, חלף.
קטגוריה: פרק א

זעקת הילד

קטע נדיר מתוך דברי ילד קטן שראה את האלימות המשתוללת בבתי הספר והחליט לחזור בתשובה, וזכה להסחף לעולם של טוהר.
קטגוריה: חוזרים בתשובה

משנה יב

הלל ושמאי קבלו מהם. הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
קטגוריה: פרק א

משנה יא

אבטליון אומר: חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים רעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל.
קטגוריה: פרק א

חכם עיניו בראשו

האדם החכם עיניו בראשו ורואה לשמור על עיניו וקדושתו שלא יגיע לימים הנוראים מלוכלך בעבירות.
קטגוריה: קדושת האדם

משנה י

שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר: אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתודע לרשות.
קטגוריה: פרק א

הבזק אור באפלה

חג השבועות הוא כמו הבזק אור באמצע ימי החול האפלים ונותן לנו כח בהמשך החיים.
קטגוריה: הילולת צדיקים

דוד בן ישי

מי היה דוד המלך וכיצד זכה להגיע לגדולה כה גדולה להיות רגל רביעית במרכבה.
קטגוריה: רבנים אורחים

חבל על כל רגע

כל יהודי צריך להרגיש שכל רגע פנוי אך ורק ללימוד התורה ועבודת הבורא.
קטגוריה: רבנים אורחים
עמוד 43 מתוך 53