אור של ישועה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 13 ינואר 2014
שהפרנסה מטרידה את האדם, וגם העבודה לא מצליחה, חייבים לקבל את הברכה של הרב...
מסופר על אחד שקראו לו מאיר שהיה שוקד ולומד, היה בעל משפחה וילדים פעם בתקופה קונה סחורה הולך ומוכר אותה בעסקאות גדולות עושה כסף לחודשים ואחר מכן היה יושב ולומד ולא עובד. עד שלמאחד הימים ראו מהשלטונות שהוא מרוויח ונכסנו עליו לחייו נתנו לו מיסים גדולים. עד שראה שכל מה שיעבוד אין שום טעם וסיבה לכך עד שבא לו בראש רעיון להבריח סחורות ממדינות אחרות ולמכור אותם אבל סכנה! זה לא ענין של מיסים כאן מדובר על בית הסוהר.
באותו זמן הוא היה קשור לרבי מרדכי מלכוביץ בהתחלה הסתפק אם ללכת לשאול את האדמו"ר, לבסוף הלך וסיפר לו את כל הסיפור. האדמו"ר שמע ואמר לו אם כך שיש לך ילדים אתה רוצה להביא להם פרנסה וכן אתה רוצה ללמוד תורה א"כ אתה אנוס ואנוס רחמנא פטרה אותו. לכן תלך תעשה לך את העבודות ואת כל הסחורות אבל דבר אחד אני רוצה לומר לך לעולם מה שידברו איתך אתה לעולם לא משקר אתה אומר את האמת, רק אז תצליח.

אותו יהודי באמת עושה את כל הסחורות שלו בשקט לא תופסים אותו היה יושב ללמוד שיש כסף ושוב חוזר לעבוד שנזקק לעוד כסף וכך חי את חייו. השלטונות התחילו לחקור מנין הוא יושב ולומד בלי שיהיה לו כסף, שמעו שמועות שהאדם הזה מבריח אבל אין הוכחות. התחילו להניח שומרים, כלום... לא תופסים. עד שנהיה כבר ביזיון שאדם אחד מבריח סחורה מתחת לשלטונם ולא תופסים אותו ולאחר ארבע שנים אותו יהודי התחיל לזלזל באחריותו והגיע לאוזני השלטון שביום ובשעה כך וכך הוא יוצא עם הרבה סחורה ובריח אותה. כששמעו זאת השלטון לקחו את כל השומרים והשוטרים בכל פינה שאפשר לעבור שכך מיד יתפסו אותו. הגיע אותו לילה היהודי התחיל לקחת את הציוד שלו יושב ליד העגלון ברוגע ונוסעים. בינתיים השלטון ממשיכים לסגור כל פינה בשומרים ואבטחה שלא יוכלו לעבוד ולהבריח את הסחורה אבל את המקום הרשמי שעוברים שם בחוקי הניחו שם שומר פשוט שסברו ששם בטוח הוא לא יעבור.

ממשיכים את נסיעתם ונפל עליו עייפות ונרדם וגם כל השומרים נרדמו והסוסים ממשיכים את דרכם בלי מי שיכוון אותם עד שהגיעו לדרך הרשמי. השומר שהיה שם היה חצי יושן חצי ער ולפתע שמע קול של עגלה מיד התעורר מסתכל ורואה בעגלה את היהודי הזה רדום. מיד צעק להם תעצרו מרוב בהלה שניהם התעוררו ולא שמו לב כלל שנרדמו. אמר לו השומר אתה "מאיר" אותך מחפשים כל השלטון, תגיד לי מה יש לך בעגלה. מאיר נזכר שהרבי אמר לו לעולם לא לשקר והודע שיש לו סחורה מוברחת. השומר שמע זאת לא הבין איך אדם אומר דבר כזה שיש לו סחורה מוברחת אמר לו בטוח יש לך סחורה רגילה ואתה רוצה לצחוק עלי ודווקא היום באת עם סחורה חוקית כדי להראות לנו שתמיד אתה בסדר ואתה צדיק. והסכים לו לעבור.
כך זוהי מעלתו של האדם שמקבל עליו את כל מה שרבותיו הורו לו אפילו בזמן צרה ובזמן שזה יראה בדיוק ההפך אז נגלה האור והישועה נגלית.
זכותם יגן עלינו אמן