קדושת בית הכנסת

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 16 דצמבר 2013
מגיפה גדולה שהתרחשה באחת מעיירות פולין, צומות ודרשות לא עזרו, מי יוכל לעצור את המגפה הנוראה...
מעשה בפולין מאחד העיירות שהיתה בא מגפה והיו היהודים נופלים בה אחד אחרי השני. כל רבני העיר עשו תעניות... דרשות.. וחיזוקים לעצירת המגפה. כעבור זמן והמגפה אינה חולפת ביקשו רבני הקהילה מהציבור, כל מי שידוע  לו על איזה עבירה שעשו בעיר יבוא ויאמר לנו שכך אולי נצליח לעצור את המגיפה. בעיר ההיא היה יהודי אחד שאף פעם לא בא להתפלל בבית הכנסת ואף אחד לא שם לב לכך, לאחר שהרבנים ביקשו לבדוק את המתרחש בעיר החליטו שני אנשים לבדוק למה אותו יהודי לא מגיע להתפלל בבית הכנסת, נעקוב אחריו אולי הוא עושה דברים אשר אינם כדעת המקום. אותם אנשים התחילו לעקוב אחריו ושום דבר אינו שונה הכל תקין באותו אדם, אמרו השנים נעקוב אחריו גם בלילה ואולי נמצא בוא משהו. וכך באמצע הלילה התחילו לעקוב  אחריו ושמעו רעשים אותו יהודי הדליק  נר  ויצא מהבית. השניים עקבו אחריו מרחוק שכך לא ירגיש בהם והיהודי הולך עד  שיוצא מהעיר ומגיע ליער. אותם יהודים פחדו להיכנס אחריו ליער החשוך והנורא באמצע הלילה,  וחששו ששם כנראה עושה דברים שאינם רצויים.

הלכו שניים לרב העיר וסיפרו לו את המעשה. הרב שמע ואמר להם, כל זמן שאתם לא ראיתם  אין אפשרות לחשוד בו דבר.  אבל פעם הבאה כשהוא מדליק את הנר ויוצא מהבית תקראו לי מיד ואני יבוא אתכם. בלילה שני הגיעו השנים ואיך שהדליק את הנר הרב היה כבר מוכן ויוצאו ועוקבים אחריו. כשהגיע היהודי ליער והשניים עצרו, הרב אמר להם, אתם נכנסים איתי ביחד.  עקבו אחריו עד שהגיעו  לקרחת היער, היהודי התיישב על הקרקע הוציא סידור והתחיל בבכיות נוראות. לאחר מספר רגעים  הגיע עוד יהודי ישב לידו והתחיל לבכות איתו ביחד. הרב והיהודים לא הבינו מי היהודי השני, נסו לשמוע לפי הקול ולנחשב אולי זה אחד מבני הקהילה של העיר, אך לא הצליחו. אמר להם הרב, קודם כל זה לא מה שחשבנו עליו משהו רע. אבל מתי שהוא יצא נשאל אותו מי הוא אותו אדם שהיה איתו.

היהודי סיים את הבכיות יצאו מהיער. ניגש אליו הרב, אותו יהודי לא הבין מאיפה בא אליו הרב. הרב אמר לו שצריך אנו לבקש ממך סליחה ומחילה שחשבנו שאתה מגיע ליער ועושה דברים לא ראויים ועקבנו אחריך הואיל ורצינו למצוא פתרון למגפה ואדרבה מצאנו ממך דברים טובים. אבל יש לי כמה שאלות לשאול אותך. א) מי זה האדם שהיה איתך? אותו יהודי התחיל להתחמק אבל הרב אמר לו שגוזר אני עליך בבחינת מרא דאתרא  שחייב אתה  להגיד לי. אמר לו היהודי  אם הרב גוזר חייב אני לספר,  אני כבר שנים עושה תיקון חצות בבכיות נוראיות צער גדול על השכינה. בשמים מאוד שמחו מהתיקון שלי וכל לילה שולחים לי את ירמיה הנביא שהוא עצמו היה בחורבן וראה את כל החורבן.     ב) אתה רואה את המגיפה בעיר ואתה לא יודע בגלל מה המגיפה בעיר מאיזה עבירה, אם אתה לא יודע תשאל את ירמיה הנביא על מה המגיפה על מה הצער הזה. ג). למה אתה לא בא להתפלל בבית הכנסת? אמר לו היהודי, מחר אני בבוקר יבא להתפלל בבית הכנסת ואז אחר כך יענו כל השאלות.

שני האנשים שהיו עם הרב לא יכלו להתאפק סיפרו לכולם יש צדיק נסתר בעיר שמגיע מחר להתפלל שחרית. למחרת בבוקר מגיע זמן התפילה ואותו צדיק אינו מגיע, הרב ביקש להתחיל  להתפלל ובאמצע הזמירות הגיע הצדיק בטלית ובתפילין הרבה אנשים התעלפו מהפחד שכשראו אותו, היו כאלה שהצטרכו להעיר אותם. התפלל הצדיק איתם וכשנגמר התפילה הרב ניגש אליו ושאל אותו עוד שאלה, למה אנשים התעלפו שבאתה? ודבר שני אמרת כשתבוא לתפילה כל הקושיות יתורצו לי ושום דבר לא תורץ.
אמר לו מה ששאלת למה כל האנשים התעלפו הרי חז"ל אומרים "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך זה" תפילין של ראש. "ויראו ממך". אמר לו גם אני מניח תפילין א"כ מה השונה בנינו.
אמר לו הצדיק, תדע לך שבתפילין לעולם לא דיברתי שיחה בטילה, ואדם שלא מזלזל בתפילין וכן לא מדבר איתם שיחה בטילה, אז מתקיים הדבר שנופל פחד על הסובבים אותו. ולכן זה הסיבה שאני לא מגיע לבית הכנסת בגלל שמדברים כאן אנשים דברים בטלים וזה אני יכול לסבול את זה ואני פוחד שבגללם אני ייפול בזה. ועכשיו תדע כל הגזירה שיש בעיר הזאת שבבתי כנסיות מדברים דברים בטלים. הרב שמע את זה הודיע על כל העיר שיש דרשה חשובה, דיבר על אותם חשיבות של דברים בטלים וסיפר את הסיפור עם אותו אדם כולם התחילו לבכות ולחזור בתשובה תלו שלטים על המעלה והחומרה של דברים בטלים בבית הכנסת ומאותו יום בטלה הגזירה