יצר הרע החדש

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 27 אוקטובר 2013
מוסר השכל על תלמיד חכם שישב ושקד בלימוד התורה והיצר הרע ניסה להכשילו אבל לא עלה בידו לכן מצא פיתרון איך יוכל להפילו...
האדמו"ר מצאנז "רבי חיים מצאנז" היה גאון אדיר היה קדש קדשים היה מלא מסירות נפש לתורה ומצוות. פעם התארח באיזה מקום וראה שיושבים שם יהודים מבוגרים זקנים והיו משחקים קלפים, וכשראו אותו מיד העלימו את הקלפים, אבל האדמו"ר קלט זאת מהר ואמר בליבו "הם מחכים שאני ילך וימשיכו לשחק" מה עשה הלך וישב בשולחן שלהם שכך לא יכלו לשחק.

אמר להם האדמו"ר, מסופר על בית מדרש של אחת העיירות שהיה בו תלמיד חכם אחד עצום כל היום לומד תורה ואין בו שום עניין של דברים בטלים העולם הזה לא עניין אותו, כולו תורה. השטן קינא בו ורצה להפילו וככל שניסה בהרבה דרכים להכשילו אבל לא הלך היהודי הזה עמד בכולם. מה עשה היצר הרע, הגיע יום אחד לבית מדרש לפני שאותו תלמיד חכם הגיע וישב ולמד בקול ברתחה דאורייתא, יום אחד הלך ושאל היצר הרע את אותו תלמיד חכם שאלה בקבלה וראה שמבין עניין וכך התחיל להתפלל איתו ונהיו חברים לומדים בחברותא כל יום ויום, ואותו תלמיד חכם לא יודע שאותו אדם הוא היצר הרע.

יום אחד אמר לו אמר לו היצר הרע, האם אתה לא חפץ ללכת לנסוע לצדיקים אדמורי"ם לראות את פניהם זה דבר גדול ואני מאוד הייתי רוצה אבל חששתי מביטול תורה ללכת לחזור... אבל אני מאוד רוצה ולכן החלטתי לנסוע ביום ראשון הקרוב שנינו ביחד וככה כל הדרך נתפלפל בלימוד התורה. אותו תלמיד חכם הסכים, הואיל ולבד זה ביטול תורה אבל ששנינו נלמד תורה בדרך שווה.

הגיע יום ראשון התחילו בנסיעה לעברם של הצדיקים וכל הדרך מתפלפלים, הגיע הלילה צריכים לנוח, נכנסו לפונדק של גוי שהיה שם בלבד. אמר להם הגוי אתם יהודים אני מוכן לאחסן אתכם אבל אתם לא עושים את כל המנהגים של היהודים, בבוקר אין נטילת ידים וכו' ואם אתם לא רוצים לכו מפה. היצר הרע אמר אין ברירה חייבים לישון אנחנו עייפים יש לנו דרך ארוכה למחרת. אותו תלמיד חכם מה עשה ישב כל הלילה ללמוד תורה שכך בבוקר לא יצטרך ליטול ידיים הואיל ולא ישן. וכך היה אותו תלמיד חכם ישב ולמד ולמד... עד שנפל עליו עייפות ונרדם, קם מאוחר והיה בצער גדול. היה רגיל לעשות כל לילה תיקון חצות וללמוד בבוקר מקודם ולא עשה אותם וגם ליטול ידיים לא יכול, וזמן תפילה עוד מעט עובר. אמר אותו תלמיד חכם ליצר הרע בוא נתקדם נמצא אולי איזה מקום של יהודים וככה ניטול ידיים ונתפלל כמו שצריך. התחילו בהליכה ואותו תלמיד חכם הולך ונחלש מהבוקר לא אכלו כלום. כשראה זאת היצר הרע הוציא לו כיכר לחם וביקש ממנו לאכול. התפלא התלמיד חכם איך אני יאכל לא נטלתי ידיים ולא התפללתי. אמר לו היצר הרע אתה חייב לאכול זה פיקוח נפש אתה חלש. התפתה אותו תלמיד חכם ואכל. גם בלי נטילה וגם בלי תפילה. ממשיכים בדרכם ושוב נגמר כוחו ומרגיש שאינו יכול להמשיך בדרכו. הוציא לו היצר הרע חתיכת בשר. התפלא התלמיד חכם. אמר לו היצר הרע "וחי בהם" ולא שימות בהם, אין התורה מצריכה אותך למות. ושוב התפתה ואכל. אחרי שאכל אמר לו היצר הרע אכלת טרף, ונעלם. הבין אותו תלמיד חכם שזה היצר הרע. ישב ובכה ובכה איך הגיע למצב כזה. אמר בליבו אני חייב ללכת לאחד הצדיקים שייתן לי תיקון.

הלך אותו תלמיד חכם לאדמו"ר ממזריטש. איך שהגיע לפתח ביתו, ראה אותו האדמו"ר וצעק עליו "צא מפה רשע". אמר לו, רבי אני מתחרט אני רוצה תיקון. ראה הרבי שהוא מתחרט וביקש ממנו שישב ויספר לי איך הכל קרה. אחרי ששמע הרבי את כל הסיפור נתן לו הרבי תיקון של שבועות וסיגופים ולא רק שעשה את זה אלא עוד החמיר עד שמרב שעשה את זה יותר מהכוחות שלו נפטר. הגיע אותו תלמיד חכם לעולם הבא ודנו אותו ישר לגן עדן, הואיל והוא בעל לימוד תורה וגם מה שחטא עשה תשובה ותיקן מה שחטא. וכשראה את זה היצר הרע אמר כל מה שעשיתי לבסוף הוא הולך לגן עדן והתייאש. אמר אותו יצר הרע שהוא יותר לא מחטיא אנשים, כל כך טרחתי ובסוף אותו תלמיד חכם נכנס לגן עדן. אמרו ליצר הרע, תלך. הגיע מלאך אחר ואמר שאני מוכן להחטיא את האנשים.

עבר זמן היצר הרע הישן ראה את יצר הרע החדש שמח ועליז. אמר לו, מה אתה שמח אני חמשת אלפים שנה בדיכאון. אמר לו אותו יצר הרע החדש, אתה טיפש אני חכם אתה מגיע לצעירים להחטיא אותם בעבירה, והצעירים עושים עבירה הואיל והדם שלהם חם הם מתחרטים ועושים תשובה. אבל הזקנים עומדים למות ואם עושים עברות אין להם כח לחזור בתשובה והולכים עם העוונות שלהם לקבר. אמר להם אותו אדמו"ר למשחקי הקלפים הזקנים, כך אצלכם יש את היצר הרע החדש שמגיע לזקנים שבטוח לא תחזרו בתשובה, לכן תעזבו את הקלפים ותברחו מהם עכשיו, ותעשו תשובה שלימה.