גיחזי מוסר נפשו

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 15 אפריל 2013
מאות שנים אחרי שנפטר גחזי התגלה לאריז"ל וכך נגמר תיקונו.
בזמן האריז"ל הקדוש בצפת היו שני ילדים שלמדו בתלמוד תורה, קראו לו להם יוסף ושלמה והיה ביניהם אהבה, אנשים כינו אותם דוד ויהונתן, כזו אהבה ואחדות הייתה ביניהם, כל הזמן הולכים ביחד ולומדים ביחד, חוזרים הביתה ביחד, גדלו והלכו לישיבה ביחד, לומדים בחברותא ביחד, כל הזמן אנשים אמרו להם שהם כמו נשמה אחת בשני גופים, עד כדי כך הייתה אחדות ביניהם ואפילו התחתנו פחות או יותר באותו פרק זמן. הם הלכו ביחד ופתחו עסק גדול של אריגים מהכסף שקיבלו מהמשפחות והעסק שלהם הלך ופרח והצליח, הם ממש נעשו עשירים גדולים מאוד ושמם הלך ונשמע ממקום למקום והיה להם פרנסה בשפע. שלמה היה ניחן בריבוי ילדים ויוסף לא היה ילדים ויוסף היה רואה את הילדים של שלמה כמו הילדים שלו מרוב שאהבה היה ביניהם, היה משחק איתם והיה מביא להם מתנות. אך אשתו של יוסף הייתה כל הזמן יומם ולילה בוכה על אשר לא זכתה להיפקד בילדים עשר שנים, ובכל לילה בוכה ומורידה דמעות ודמעותיה כמו סכינים אשר קורעות את לבו של יוסף והוא היה כל פעם היה בא אל האריז"ל בבקשה ובתחנונים, "מה עם ילדים מה עם ילדים?" והאריז"ל כל הזמן היה אומר, "לא עכשיו, לא עכשיו", מסכן והוא בצער. בינתיים בצד השני, אשתו של שלמה אמרה לו בכל פעם, "בא לפה חבר שלך עם אשתו ואין להם ילדים, הם עושים עין רעה על הילדים שלי".

תמיד שיוסף היה בא היא הייתה מחביאה את ילדיה בתוך הבית ומסתירה אותם שלא יראו אותם, ובכל הייתה טוענת שהם ישנים ומחפשת סיבות כדי להעלים את ילדיה מעיני יוסף ואשתו אך יוסף הרגיש בדבר. אשתו של שלמה גרמה לפילוג ביניהם ולפתע גרמה לבעלה שישנא את יוסף, הייתה מתריסה ואומרת, "עינו צרה בך והוא אינו כפי מה שאתה חושב ויתכן ששלח ידו אל הכספים של העסק". וככה עד שלאט לאט הדברים חילחלו  וחילחלו עד שבאו לעבודה והיה ניכר שהקשר לא כבתחילה והורגש ריחוק גדול ביניהם, עד שהגיע היום והחלו לטעון טענות קשות אחד כלפי השני ובאחד הימים שלמה אמר ליוסף, "בוא נחלק את העסק לשתיים, בוא ניפרד". יוסף לא אמר כלום, יוסף היה צדיק וגם אשתו, אמר "טוב אז נחלק". הם חילקו את העסק לשתיים. יום אחד הם עמדו ברחוב והיו צעקות גדולות, אנשים לא הבינו, זה דוד ויהונתן? מה קרה עד כדי כך?! אבל כולם ידעו שכל הבעיות התחילו מאשתו של שלמה. הם נפרדו וכל אחד פתח עסק של אריגים בנפרד, לא רחוק אחד מהשני. יוסף ראה ברכה בעסקיו ושלמה הלך מדכי אל דכי, כל הקונים הלכו ליוסף. קנאתו של שלמה הלכה וגדלה על יוסף מפני הצלחתו של יוסף וכישלונו שלו ומרוב שנאתו חיפש דרך כלשהי לגרום לו אסון. בינתיים יוסף הצליח בעסקיו אך ילדים אין, הלך כל פעם לאריז"ל, "מה יהיה מה יהיה", אותו זמן בא לאריז"ל הקדוש ואמר לו האריז"ל, "כעת חייה, בעזרת ה' שנה הבאה בזמן הזה אשתך חובקת בן".

שמע את זה בא הביתה לאשתו, "ברוך ה' יש לנו הבטחה מאריז"ל". אשתו שמחה, זה אריז"ל, זה לא אדם פשוט והנה באמת תוך זמן קצר היא נכנסה להריון, תוך תשע חודשים נולד בן, היה רעש אחרי 26 שנה, רעש בכל צפת, ליוסף נולד בן, כל צפת רעשה. יום הברית הגיע והאריז"ל הוא הסנדק, מאות אנשים הגיעו, אולם גדול והטבחים עמדו ובישלו דגים, חיכו שהאריז"ל יבוא, חיכו וחיכו והשקיעה מתקרבת והאריז"ל לא מגיע אז האבא התחיל לחשוב אולי האריז"ל שקוע  בלימוד קבלה, שקוע באיזה משהו והוא לא שם לב, מחכים וממש דקות אחרונות לפני השקיעה האריז"ל מגיע. מיד אחרי שהגיע הסנדק עשו את הברית, לאחר סיום הברית רצו להגיש את האוכל אך האריז"ל אמר, "רגע, תמתינו רגע, תראו בדרך שבאתי לפה פגשתי כלב גדול שחור והוא בא אלי וביקש ממני שאעשה לו תיקון, שאלתי אותו "מי אתה?", אמר "אני גלגול של גיחזי, משרת אלישע". שאלתי אותו, "למה התגלגלת בכלב?", אמר לי, "אתה יודע שפעם אלישע הנביא שלח את גיחזי שהבן של השונמית מת, נתן לו מקל ואמר, קח את המקל ולך, אל תעשה עם המקל שום דבר ואל תדבר עם אף אחד בדרך ואל תעשה איתו כלום, תשים את המקל על הילד והילד יחיה. אני הלכתי בדרך וראיתי נבלה של כלב ורציתי לבדוק את המקל אם מחיה מתים או לא, שמתי את המקל על הכלב והכלב קם וחי ובכך המקל עשה את פעולתו, אז כוח המקל הלך ובכך הוא לא החיה את הילד. בגלל זה נענשתי לבוא בגלגול של כלב, אני רוצה תיקון עכשיו, כבר מאות שנים אני מתגלגל ואין לי תיקון". אמרתי לו, "עכשיו התיקון שלך אתה צריך להקריב את עצמך בשביל עם ישראל, להציל יהודים".

בזמן שכולם חיכו לאריז"ל מישהו נכנס לברית ורץ לכיוון המטבח ואף אחד לא שם לב, עכשיו כשאנשים מדברים והאריז"ל מדבר איתם הם רואים כלב שחור נכנס במהירות לאולם וכולם נבהלו, רץ לכיוון המטבח, קפץ לתוך כל סיר הדגים, כולם צועקים, אמרו "אכל לנו את כל הדגים, קלקל לנו את הדגים". האריז"ל אמר, "זה לא קלקול אלא זה תיקון, תיקון של הנשמה של גיחזי". כולם לא הבינו כלום, אמר להם, "תדעו לכם שבא פלוני והוא שם רעל בתוך הדגים בזמן שאתם מדברים ומחכים באמצע, רצה להמית את כולכם, זה הכלב שדיבר איתי בדרך שהוא גלגול של גיחזי והוא בא להציל אתכם וזה התיקון שלו". הרי מי ששם את הרעל ורצה להמית אתכם זה שלמה אחרי כל מה שקרה השנאה העבירה אותו על דעתו". הוסיף האריז"ל, "עכשיו אתם יכולים לאכול, את העופות ומטעמים אחרים", ובכך נגמר התיקון של גיחזי. זכותו תגן עלינו אמן.