בזכות עזרה ליתומה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 15 אפריל 2013
זכות גדולה יש לאדם בפטירתו בזכות מצווה אחת של עזרה ליתומה.
בתוניס היה צדיק יסוד עולם ושמו רבי יהושע בסיס, היה איש אלוקים קדוש ונורא והיה אדם משכמו ומעלה. הוא גידל בביתו יתומה וכאשר הגיעה לפרקה הבת מאוד רצתה שהרבי יהושע בסיס יבוא לחתונתה וישמח בשמחתה אך מנהגו היה לא ללכת לחתונות. ביום החתונה אשתו מודיעה לבת שהרב אמר שהוא בא לחתונה שלה, היא שמחה עד השמיים. רבי יהושע בסיס הגיע לחתונה, בכל העיר התפרסם שרבי יהושע בסיס מגיע לחתונה ועקב ביאתו לחתונה התאספו אנשים רבים מהעיר כדי לזכות לראות את פניו. יום החתונה הגיע והיו המוני אנשים, בשעת הקידושין הביאו את הכוס לרב, עמדו למזוג בכוס, החתן אמר "רבותיי אני מתחרט, אני לא רוצה להתחתן, תחזרו כולכם הביתה". אנשים היו המומים, כולם אמרו מה קורה כאן, מה זה הצגה, אנשים באו אליו, "נטרפה דעתך עליך? מה קרה לך". החתן עמד ואמר "תראו עכשיו חשבתי אני הולך להתחתן, כולכם תלכו הביתה ואני אצטרך לדאוג לבית, כלכלה והכל, מאיפה אני יכול לכל זה, מאיפה אני אביא כסף, אני לא יכול לעמוד בזה, אני לא רוצה להתחתן. אתם רוצים שאני אתחתן אז אני רוצה סכום עתק של כסף", החתן נקב בסכום שגם עשירי העיר יהיה להם קשה להשיג את הכסף הזה, "אני רוצה עכשיו את הכסף הזה נדוניה ואני מתחתן ואם לא אני לא מתחתן". התחילו צעקות ובלאגן, נהיה מהפכה שמה והרב עומד, התחילו לצעוק על החתן ואמרו, "תראה הכלה בוכה, היא יתומה ואתה גורם לה צער ביום חתונתה, אתה גורם לה לבכות, אוי לתורה". החתן בשלו, "אתם רוצים אז תתנו את הכסף ואם לא אני לא מתחתן, זה לא יעזור לכם וחבל לכם על הדיבורים, שום דבר לא יעזור".

היו אנשים שם חמומי מוח וכבר רצו להרביץ מכות לחתן מרוב כעס, הרב יהושע בסיס ראה שככה המצב והוא הרים את המקל שלו באוויר וכולם היו בשקט, הרב אמר "מי שנותן לחתן את כל הסכום שהוא מבקש אני מבטיח לו עולם הבא". היו שמה אנשים שהיו או בקו העוני או קצת מעל זה, הוא ידע שאין להם את הסכום הזה ופתאום שומעים בקצה האולם קול של מישהו, אומר "גם עליי מדובר?" כולם מסובבים את הראש אליו, זה היה אדם עשיר גדול שהיה רשע מרושע שעל כל העבירות שבעולם עבר, נידו אותו מהקהל, כל העבירות שבעולם עשה, אז הרב אמר, "כן גם עליך מדובר". העשיר מיד רץ לביתו וחזר עם סכום כסף גדול ונתן לחתן, ומיד המשיכו לקיים את החתונה והייתה שמחה גדולה. טוב ישתבח שמו, ברוך ה' הרב שמח שהוא מנע את כל הצער הזה. כעבור כמה זמן לאחר סיום הברכות התפרסם שאותו רשע שנתן את הכסף נפטר, והרי כולם שנאו אותו, הרב אמר שיפרסמו בעיר שהוא בעצמו מגיע להלוויה, כולם התפלאו ואמרו, "מה הרב נוסע להלוויה?! הרי הרב הבטיח לו עולם הבא". ואכן הגיעו המוני אנשים להלוויה בגלל הרב, ומיד הלכו ועשו טהרה לרשע העשיר שתרם את הכסף, איך שגמרו את הטהרה הרב ביקש, "אני רוצה שכולם יצאו מחדר טהרה אני רוצה להיות עם הנפטר לבד". נכנס וישב כמה זמן, לאחר שיצא ניגש לחברת קדישא וביקש מהם, "מהר מהר, קחו את הנפטר כמה שיותר מהר לקבורה, קחו אותו ותכינו תכריכים".

ומיד מהרו חברת קדישא לקבור את הנפטר, לא הבינו את פשר הדבר ושאלו את הרב בתמיהה, "מה קרה?". חלק הוא אמר וחלק לא ענה, ענה להם הרב יהושע בסיס, "תדעו לכם שאני הבטחתי לו עולם הבא אבל נכנסתי לחדר הטהרה, ראיתי שחיכו לו מיליונים של משחיתים לטפל בו מכל העבירות שעשה כל חייו ואני גזרתי עליהם גזרת מוות במקום ועכשיו זה אחד הסיבות", הוא לא פירט אבל זה העניין, "גם דאגתי שיקברו אותו מהר, תבינו כל זה בגלל שהוא דאג ליתומה להיכנס לחופה". זכותם תגן עלינו אמן.