כלה בהמתנה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 15 ספטמבר 2014
עוצמתו של רבי אלימלך מליז'נסק שיוצא מגדרו ועושה ניסים גלויים להשיא בת ישראל.
רבי אלימלך מליז'נסק ידוע שהיו בו שתי מצוות שהיה יוצא מגדרו ועושה ניסים גמורים מעל הטבע. אחד, לחתן את בנות ישראל. והשני, לעזור ליהודים הזקוקים לכסף.
מסופר על אחד שקראו לו רבי שמואל שהיה תלמיד חכם גדול, ביתו היתה משותקת לא היתה יכולה להזיז ידיה ורגליה. בהיותה בגיל שבע עשרה התנהגותה כילדה בת חמש, אבל שכלה לא נפגע, היא נשארה חכמה. רבי שמואל התגורר רחוק מרבי אלימלך ולהגיע אליו היתה זו נסיעה ארוכה. אחד מהימים לקח עגלה ונסע עם ביתו לרבי אלימלך. בדרכו עבר דרך העיר קרקא ששם היה מתגורר בעל המאור שמש רבי קלונימוס קלמן הלוי, בעבר רבי שמואל היה אצלו ולכן ניצל את ההזדמנות להיכנס אליו שוב עם ביתו. כשנכנס שאלו בשלומו וסיפר לו את דרכו אל רבי אלימלך. בעל המאור שמש אמר לו, תדע אתה תראה ניסים גדולים מאוד מעל הטבע אבל דבר אחד כשתחזור תבוא לפה תספר לי איך היו הניסים.

רבי שמואל המשיך את דרכו והגיע אל הקודש רבי אלימלך מליז'נסק. נכנס עם ביתו בידיו, רבי אלימלך ביקש ממנו שיניח את ביתו בספה, ישבו ודיברו דברי תורה. לאחר מכן שאל רבי אלימלך, בשביל מה הגעתם אלי? רבי שמואל, סיפר לו על ביתו שהיא חולה ומשותקת בגופה. מיד הסתובב רבי אלימלך וצעק אליה, מה את עושה על הספה שלי באיזה רשות תרדי מיד למטה. הילדה קמה ועמדה כרגיל כאילו לא היה בה שום דבר. רבי שמואל היה בהלם לא הבין איך היא עומדת ועד שהוא התאושש ביקש אבל... אבל היא נמוכה. רבי אלימלך קרא לה שתבוא אליו, שם את ידיו מעל ראשה ובזמן שמרים את ידיו למעלה הילדה גובהת עד שאביה צעק די מלחץ, שלא תהיה יותר מדי גבוה. רבי אלימלך סיים את דבריו וביקש ממנו, איך שאתה מגיע הביתה אתה מחפש לה מיד שידוך (חתן). האבא נבהל, עד שסוף סוף ביתי בריאה אני רוצה קצת להנות ממנה בביתי, אולי יותר מאוחר? אבל רבי אלימלך סירב ואמר, איך שאתה מגיע הביתה אתה מחפש לה שידוך, תמצא בחור תסגור את כל התנאים לחתונה כל הכסף שצריך, ואני יתן לך מכתב שלאחר כל סגירת התנאים תיסע לעיר מסוימת שיש שם אדם שתיתן לו את המכתב והוא יתן לך את כל הכסף.
בדרכו חזרה עצר בביתו של המאור שמש, ראה את הילדה ואמר "הודו לה' כי טוב שנתן לנו כאלה גדולי עולם שעושים כאלה ניסים" והמשיך בדרכו עם ביתו אל העיר. בכניסתו לעיר כולם הגיעו היה רעש גדול היה קידוש השם גדול מאוד איזה זכות יש לנו מגדולי ישראל. אבל רבי שמואל לא שכח את הבקשה של רבי אלימלך וחיפש כמה שיותר מהר חתן לביתו עד שמצא תלמיד חכם עצום. לאחר כל סגירת התנאים לחתונה נסע לאותה העיירה, נכנס למלון ושאל שם את המנהל, יש לו מכתב לאיש מסויים איך אני מוצא אותו. כשראה בעל המלון את השם של אותו אחד אמר לו, שהוא מכיר את כל היהודים בעיירה כמה עשרות שנים ואין אחד כזה. בזמן שהם מדברים נכנס אדם זר ושמע את השם, ניגש אליהם ושאלם "אמרתם את השם הזה, זה אני". רבי שמואל ניגש אליו, יש לי מכתב מרבי אלימלך מליז'נסק בשבילך. איך ששמע זאת עבר בכל גופו חרדת קודש. פתח את המכתב לאחר כמה רגעים נתן לו סכום גדול של כסף ואמר לו זה יהיה גם לחתונה וגם לאחר מכן יש כאן די והותר. אותו אדם הודה לו ובא לצאת לדרכו. וביקש ממנו שיחתום לו שהוא קיבל ממנו את הכסף. רבי שמואל שאל את אדם התורם מי אתה שרבי אלימלך שלח אותי דווקא אליך. אותו תורם סיפר לו כך.

אני הייתי בעל פונדק מצליח מאוד היו מגיעים בכל יום מלא אנשים, הרווח היה עצום. אבל הגיע לי תקופה שאף אחד לא נכנס, לאחר שלש שנים הצטבר לי חובות גדולים, ריביות וריביות לפריץ. הואיל ולא היה לי את הסכום לשלם לפריץ  לבסוף זרק אותי ואת אשתי וילדי לבור. בור שם לא יוצאים חיים. ברגע האחרון ביקשתי לדבר עם הפריץ ובאמת עמדו לבקשתי ונתנו לי לדבר איתו. ביקשתי ממנו, מה יתן לך שזרקת אותנו לבור ונמות, כסף בסופו של דבר  לא תקבל. תן לי שלש חדשים ואני יאסוף תרומות וישלם לך. למזלי הפריץ הסכים, יצאתי לדרכי, ולאחר שלש חדשים אספתי את הכסף וחזרתי לדרכי אל לפריץ. בדרכי הרגשתי חולשה בכל הגוף, אמרתי ניכנס למלון הזה לנוח ולאחר מכן נמשיך את דרכי עם כוחות. וכשאני ניכנס אני שומע את השם שלי במכתב מרבי אלימלך מליז'נסק ובו בקשה לתת לך סכום כסף. אמרתי בליבי עדיף לתת את הכסף שאספתי בשלש חדשים לשמחת חתן וכלה ולא לפריץ רשע, וודאי עם רבי אלימלך ביקש ממני הוא ידע שהחוב שלי יפרע. אותו תורם סיים את דבריו, "אני שנים הייתי מגיע לרבי אלימלך בזמן שהייתי עשיר עם עגלות מכל טוב, אבל בגלל שנפלתי בנכסי לא היה לי פנים לבוא... התביישתי. אבל עכשיו יש לי פנים ללכת אליו". רבי שמואל התפלא איזה אמונת חכמים יש לו, שלש חדשים אוסף כסף לחוב הפריץ ובסוף הוא נותן לי את הכל בגלל שרבי אלימלך ביקש, לא חושב בפעמים.

משם הלך התורם לרבי אלימלך, איך שנכנס קיבלו בסבר פנים יפות, איפה נעלמת תקופה ארוכה, אמר לו עשיתי את הבקשה שלך. אמר לו רבי אלימלך החוב שלך כבר נפתר אין לך מה לדאוג המזל שלך מעלה מעלה. ובאמת כך היה כשהגיע לפריץ  שמע שהפריץ מת, אין חובות אין כלום מצא עבודה ומזלו עלה מעלה מעלה. זכותו תגן עלינו אמן.