רבי אלימלך והקיסר

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 02 ספטמבר 2014
עוצמת התפילות והבכיות ואמירת תהילים של תלמידי רבי אלימלך מליז'נסק שהצילו את חייו מהקיסר הרשע.
מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק שנכנס לבית מדרשו ואמר לתלמידיו במילים אלו "מציירים את אלימלך" שזה אומר שהוא בסכנה. כולם התחילו לקרוא תהילים בבכיות ובתפילות. נכנס לחדר לאחר מכן נכנס לחדרו ויצא אחרי רבע שעה ואמר שוב "מציירים את רבי אלימלך" כולם שוב פרצו בבכי ובתפילות נשגבות. חזר לחדרו ואחרי זמן ספור יצא שוב וביקש מהם להפסיק. כל תלמידי בית המדרש לא הבינו. אמר להם אני רואה שאתם לא מבינים אני יספר לכם:
היה יהודי עשיר גדול שנסע לוילנא למסחר גדול שהיה לו ארגז מלא מטבעות זהב כל דרכו שומר על הארגז. כשהגיעו למקומו השכיר חדר במלון והחביא את הארגז מתחת למזרון שהוא ישן עליו שאם ינסו לגנוב לו הוא ישר יתעורר. אבל אם כל זה כשיצא מהמלון לזמן קצר כשחזר לא היה זכר לארגז. התחיל לצעוק ולבכות כולם התאספו והזדעזעו. הגיע המשטרה ששמעו כזה סכום גדול עשו כל מה שיכולים אבל לא מוצאים כלום. התחיל להתחנן לפניהם שחלק מהכסף שהוא לא שלי בכלל הוא מהלוואות מאיפה אני יחזיר את הסכום הזה, עד שכבר לא היה לו ברירה התחיל לחזור לביתו ברגל שלא לא לקח כסף מאנשים הוא לא מסוגל כל הזמן הוא בדרך כלל נותן ועכשיו הוא צריך לקבל. כך הלך דרכו לכיוון ביתו ובאמצע הדרך נכנס לפונדק כדי לנח ישב בפינה ובכה, היהודים במקום ראו אותו בוכה לא רצו להכנס לחיים שלו, כך ממשיך לבכות עד שהגיע משהו מאחוריו והניח לו יד על הכתף ושאלו בשלומו ומה מפריע לו. אבל אותו יהודי לא רצה לענות לו. עד לאחר מספר דקות של שכנועים סיפר לו שגנבו ממנו את הארגז עם סכום רב של כסף. הסתכל אותו אדם שאף אחד לא שומע אותו ולחש לו באוזן, אני יכול להגיד לך מי הגנב, אבל בתנאי שאתה נותן לי סכום גדול מהכסף ממה יש לך להפסיד בכל מקרה אם אני לא יספר לך מי הגנב לא יהיה לך כלום. אותו יהודי הסכים והלך איתו. שוב בדרכם הוא מזכיר לו "אני משביע אותך שאתה  לא מספר מי גילה לך על הגנב" ונשבע. הגיעו לביתו של אותו אדם, לקח מראה שיפשף אותה בזמן שלוחש לחשים עד שראה דמות של חייל על המראה. אמר לו אותו אדם מכשף, אתה רואה אותו, תחזור לוילנא למשטרה ותבקש מהם לראות את החיילים ואתה מראה להם מי הגנב. ולאחר שתקבל את הכסף שלך תעבור דרכי ותביא לי את הכסף שמגיע לי.

אותו יהודי הגיע לתחנת משטרה בוילנא וביקש להראות לו את החיילים ואני יראה לך מי בדיוק הגנב. אבל השוטר לא הסכים בדחייה, מי אתה בכלל. אותו יהודי התחיל לבכות ולהתחנן לו שזה הרבה כסף. השוטר הסכים בגלל שמדובר על סכום גדול של כסף. הלך השוטר וביקש מהקצין ליצב את כל החיילים כדי למצוא את הגנב. הקצין הסכים בתנאי, אם זה לא נכון הורגים אותו. אותו יהודי הסכים. כל החיילים התארגנו במסדר עד שהצביע להם מי הגנב. מיד לקחו את אותו החייל קשרו אותו ונתנו לו מכות נוראיות עד שמהסבל הודה שהוא הגנב. לקח אותו למקום שהחביא את הכסף בתוך האדמה. התרחשה רעש בכל העיר, בכל העיתונים, נמצא הגנב.

הקיסר שמע את השמועה הזאת וביקש להביא לפניו את היהודי. היהודי הגיע לפניו ושאלו מנין ידעת מי הגנב? אמר לו, נשבעתי שבועה חמורה לאותו אחד שגילה לי שאיני יכול לגלות. אמר הקיסר בעצבים, אם אתה לא מגלה אני מוריד לך את הראש. היהודי לא ידע מה לעשות אם הוא לא מגלה מורידים לו את הראש. ולבסוף לא היתה לו ברירה וסיפר לו את כל הסיפור עם המכשף והמראה. מיד הקיסר שלח שליחים עם מספר חיילים ותביאו את המחשף אלי עם המראה ביחד. שאל אותו, אתה גילת ליהודי מי הגנב? ענה לו , כן. עם המראה? כן. אני רוצה שתראה לי במראה מי השונא הכי גדול שלי.
הקיסר הזה היה אבי אבות הסט"א ורבי אלימלך מליז'נסק היה אבי אבות הקדושה.

לכן הסביר לתלמידיו רבי אלימלך מליז'נסק, אם היו רואים אותי במראה הייתי בסכנה. ובאמת  איך שהמכשף לקח את המראה ביקשתי ממכם לקרוא תהילים בכיות ותפילות ובזכות זה כמה שהוא שפשף במראה לא ראו כלום. הקיסר התחיל להתעצבן שלא רואים כלום, המחשף לא הבין ואמר לקיסר אף פעם זה לא קרה לי כנראה זה אדם גדול כדאי לך לרדת מזה. הקיסר התעקש ולא עניין אותו הוא רצה לראות מי השונא הכי גדול שלו. המחשף ציווה לבקשת הקיסר והוסיף עוד יותר כוחות לכן יצאתי אליכם פעם שניה וצעקתי "מציירים את אלימלך" וכולם בכו והתפללו. ולבסוף התפוצצה המראה ומהרסיסים המחשף נהרג והקיסר נפצע באף, כל זה בזכות התהילים שלכם.