עולם הדמיון

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 28 יולי 2014
העוצמה הגדולה של מהות היהודי ממהותו של הגוי בעולמות העליונים שמרחקם מרחק שמים וארץ בהנאה ברוחנית.
יהודי אחד התגורר בעיירה סמוכה לראדין (היכן שהחפץ חיים התגורר) יום אחד ישב בבית ושמע קולות של פולני, קולות מוזרים. הוא לא הבין מה פולני עושה בביתו, הלך למטבח וראה את אשתו מעולפת על הרצפה ועיניה הפוכות וקול פולני מדבר מגרונה, היהודי נבהל. אמר לו הפולני, אין לך ממה לפחד, אני לא רוצה להרע לאשתך, אני רק רוצה שתיקח אותי לרב הגדול הזה שנמצא בעיירה הסמוכה בראדין, תביא איתך כמה אנשים כי אני רוצה להעביר לכם מסרים מהעולם העליון.
אותו יהודי נלחץ  קרה במהרה לכמה שכנים ואנשים שמכיר  ולקחו אותה במהירות לחפץ חיים. החפץ חיים דיבר עם אותו נשמה של הפולני ושאל אותו מי אתה? ולמה נכנסת דווקא באותה אישה?

אמר לחפץ חיים, אני הייתי חי לפני כחמישים שנה, הייתי פריץ גדול מאוד, עשיר גדול, היו לי שדות, תחנות קמח, בתי מרזח, מלא כסף, פועלים, עובדים ומקבוצת העובדים היו אצלי הרבה יהודים פועלים. הייתי אדם מאמין גדול, קיימתי שבע מצוות בני נח, יותר מזה לא הפרעתי ליהודים לקיים את המצוות ואפילו בזמן עבודה נתתי להם להתפלל. כל ההגעה שלי לכך, בגלל שהייתי מדבר הרבה עם היהודים על תכלית החיים ועל האמונה. כך נכנסה בי האמונה והקרבה לבורא עולם. שאלתי אותם, האם אני יכול לקבל עולם הבא, הסבירו לי שיש שבע מצוות בני נח לגויים שצריכים לקיים, באמת קיבלתי על עצמי התפללתי והקפדתי על המצוות.

היה לי יהודי שקראו לו אייזיק, הוא היה המנהל שלי על כל האחוזות, הוא היה ירא שמים מדקדק במצוות קלה כבחמורה. יום אחד נפגשתי עם אייזיק ושאלתי אותו מה יהיה לי בעולם הבא גהנום או גן עדן? והסביר לי, ידוע שגוי זה נפש בהמית אבל אם הוא מקיים שבע מצוות בני נח זה נשמה גבוה והואיל ואתה מקיימם ולא רק זה אלא אתה גם לא מונע מהיהודים את התורה והמצוות, יש לך עולם הבא - גן עדן. לא התביישתי ושאלתי אותו "אייזיק ולך מה יש גן עדן או גהנום" והוא אמר, "לי גהנום". נבהלתי אני גוי ויש לי גן עדן אתה יהודי ויש לך גהינום, שאתה שומר שבת ומצוות ישר ונאמן. אמר לי, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, גהינום זה המקלחת שלנו לגן עדן. אבל עדיין לא הבנתי אותו. עברו ימים ושוב נפגשו ושאלתי אותו, אייזיק מה איתי. ענה לי שוב, גן עדן. ומה איתך? גם ענה לי שוב, גהנום. שמעתי זאת והמשכתי לדרכו בלא הבנה.
עברו מספר שנים וסולקתי מהעולם, עשו לו הלוויה בלי שום סימנים של נוצרים הייתי גוי מאמין. קברו אותי והגעתי לבית דין של מעלה, רואים את כל מעשי, באמת בין אדם לחברו הייתי נזהר, גם במצוות יותר מזה לא הפרעתי ליהודים בעבודת ה'. ושאלו מה יהיה גורלי? ישר התפרצתי, לי יש גן עדן ככה אייזיק אמר לי.  נכון יש לך גן עדן אבל לא גן עדן של יהודים, ליהודים יש גן עדן עליון בצורה של עין לא ראתה. שאלתי  לאן אני הולך? אתה הולך לעולם הדמיון, זה עולם שאתה חוזר כמו שהיית צעיר ואתה מצליח בעסקים ומנהל את חייך ומרוב שזה דימיון חזק אתה מרגיש במציאות. אבל לגן עדן של יהודים אתה לא מגיע.

הסכמתי, אבל בקשה אחת היית לי. אותו יהודי אייזיק הוא אמר שיש לו גהנום לכן אני רוצה מתי שיגיע זמנו להפטר מן העולם תקראו לי לראות את פסק דינו... נהנתי בעולם הדמיון עסקים שמחה. עברו שלש שנים וקוראים לי  לראות איך דנים את אייזיק. עמדתי מהצד ובתחילו לשאול אותו שאלות שלא הבנתי אותם, נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה.  אחרי כל השאלות החולט גורלו גהנום למשך שתים עשרה חודש. לא הבנתי מה הוא יהודי, גהנום. אמרו לי בשמים זה עולם האמת אין כאן שום שקרים.
לא ויתרתי ובקשתי עוד בקשה אחת מתי שאותו יהודי אייזיק יוצא משתיים עשרה חודש בגהנום אני רוצה לראות לרגע אחת את העולם הבא שהוא הולך אליו ולאחר מכן אני חוזר למקומי ובאמת הסכימו. חזרתי לעולם הדמיון ושוב שקעתי בהנאות, יום אחד עשו לי מסיבה כולם שאני פריץ שמחה גדולה ומרובה ובאמצע קוראו לי, אייזיק יוצא לגן עדן. לקחו אותי למעלה נכנסתי רק לכניסה של גן עדן, האור היה שם במצב שאי אפשר לתאר, ראיתי את אייזק איך הוא נהנה ומרוב שהוא נהנה אני כבר נהנתי בצורה כל כך גבוה. לאחר מכן לקחו אותי משם והתחלתי לצעוק, אני רוצה להשאר כאן. אמרו לו אי אפשר זה העולם הבא של היהודים. צעקתי וצעקתי וכעבור כמה רגעים אמרו לי, הקב"ה נתן לך עוד רגע לראות אבל בתנאי שתרד למטה ותספר את העוצמה של העולם הבא.

ירדתי בראדין וראיתי בית עם אור גדול הבנתי שגר שם צדיק גדול (ביתו של החפץ חיים) באתי לעיירה הסמוכה לאותו אישה צדקת, שכך ילכו אל אותו צדיק ואני יוכל לספר לכם את כל הסיפור של העולם הבא. עכשיו תשחררו אותי כי אני רוצה לחזור למעלה לקבל את הרגע הנוסף לראות את העולם הבא של אייזיק ולהרגיש את ההנאה שלו בעולם העליון.