הכנסת כלה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 02 יוני 2014
זכות עצומה על מעלתה של הכנסת כלה ובמיוחד כלה יתומה, שמצווה זו יכולה להפוך עולמות ולזכות לישועות.
בתוניס היה צדיק יסוד עולם רבי יהושע בסיס, הוא היה איש אלוקים קדוש ונורא. בביתו גידל יתומה והגיע זמנה להתחתן. ורבי יהושע בסיס בדרך  כלל לא היה הולך לחתונות, אבל היתומה רצתה כל כך שהרב יגיע לחתונה שלה. הנה הגיע יום חתונתה, הרבנית ניגשה אל הכלה היתומה והודיעה לה בחיוך שפתיים, "הרב אמר שהוא מגיע לחתונה שלך". היתומה כל כך שמחה. השמועה התפרסמה בכל רחבי העיר וחיכו לראות את פניו של הצדיק.
הנה הגיע יום כניסת היתומה לחופה, הגיעו אנשים מכל רחבי העיר. שעת הקידושין בפתח, הרב לוקח את הכוס להתחיל בקידושין. מיד החתן הודיע "רבותי אני מתחרט אני לא רוצה להתחתן תחזרו כולכם הביתה". כולם נהיו בהלם וחשבו שזה בדיחה, אבל לא זאת אלא מציאות של עובדה.
אמר להם החתן, חשבתי הרגע, אין לי כח להתחיל לדאוג לכלכה, לבית, מאיפה יהיה לי את כל הכסף לזה, אני לא יכול לעמוד בזה, אם אתם רוצים שאני יתחתן תתנו לי סכום גדול של כסף. אותו סכום גם לעשרים היה קשה להשיג את זה. כל האולם התמלא בצעקות ומריבות. הרב עמד בצד ולא עשה כלום, ניגשו אליו האורחים שיסדר את הדברים, הכלה יתומה בוכה גורמים לה צער ביום המרומם שלה. אבל החתן נשאר בשלו, אם אתם רוצים שאני יתחתן תביאו לי את הסכום הזה, אם לא חבל על הדיבורים.

הרב ראה שכך המצב הרים את מקלו באוויר כולם נהיו בשקט. אמר הרב, מי שמביא את הסכום שהחתן מבקש אני מבטיח לו עולם הבא. כולם ידעו שהרב הזה לא היה פשוט ובתוניס הוא היה מקובל אלוקי. מכמה סיפורים המפורסמים עליו:
*) מסופר פעם אחת לאחר הקידוש בשבת אמר הרב מזל טוב מזל טוב ברוך הבא רבי יצחק לוריא  אשכנזי. אמר להם עכשיו נולד תינוק בעיר העתיקה שהתעברה בו הנשמה של הארי ז"ל. שלח את הבן שלו לאותו מקום ואמר לו תגיד לאותה אישה שתשמור עליו טוב שזו נשמה של צדיק. הבן  הלך ובאמת ראה שנולד בן. ובגלל שהיה דלות בבית ואין איך להאכיל אותו, ביקש מהגבאי שייתן לה מזונות כל שבוע.
*) עוד מסופר, מאחד הימים שהרב היה חזן ולאחר ובא לציון הוריד את התפילין ויצא במהירות מהבית כנסת עד שהגיע לערבי מוכר פחמים. וביקש ממנו שיעביר את הפחמים לביתו ובמקום לתת לו על ההובלה לביתו עשרים שקל נתן לו חמישים. הערבי כל הדרך שיבח את היהודים ואת הרבנים. בסוף התפילה שאלו את הרב, מה כל כך חשוב ודחוף לקנות פחמים באמצע התפילה. אמר להם, ידעתי שיש קיטרוג על היהודים וחשבתי מה לעשות ועלה במוחי ללכת לרצות את הערבי שישבח את היהודים וכך תרד הקטרוג.

וכך הרב הכריז בחופה מי שייתן את הסכום שהחתן ביקש יזכה לחיי העולם הבא. כל האורחים שהיו שם או שהיו מתחת קו העוני או טיפה יותר, מה שבטוח לממן סכום כזה זה לא שייך אצלם. פתאום שומעים קול מקצה השני של האולם שצועק "גם עלי מדובר" כולם הסתובבו זה היה עשיר רשע מרושע שעבר את כל העבירות שבעולם. אמר לו הרב גם עליך מדובר. מיד רץ העשיר לביתו הביא את הסכום כסף ועשו את החתונה. נגמר השבע ברכות התפרסם שהעשיר מת. כולם שנאו אותו ולא חשבו להשתתף בקבורתו. הרב אמר לציבור תפרסמו שאני גם מגיע להלוויה. כולם התפלאו, הרב, הוא רשע מרושע. אבל בכל זאת הרב הגיע להלוויה, נכנסו לחדר הטהרה והרב ביקש שיוציאו את כולם מהחדר וישאירו אותו לבד. לאחר כמה זמן הרב יצא מהר מהחדר קרא לחברא קדישא וצעק מהר מהר קחו אותו לקבר. כולם לא הבינו רצו קברו אותו בזריזות.
שאלו את הרב מה קרה, אמר להם הרב נכון הבטחתי לו עולם הבא אבל בחדר טהרה ראיתי שמחכים לו מליונים של משחיטים מכל העברות שהוא עשה. ואני גזרתי עליהם להסתלק מהמקום. כל זה רק בגלל שדאג ליתומה להיכנס לחופתה.