הצגת פריטים הקשורים לתגית: תהילים - ישיבת אור דוד

מעלת ספר התהילים

כמה מעלתה גדולה של קריאת ספר התהילים שחיברו דוד המלך ברוח הקודש, ומדי דורות בכל עת שמחה וצרה תמיד עם ישראל היה מחובר לספר התהילים.
קטגוריה: מושג יהודי

סגולה לפרנסה

תשובה על השאלה: איזה פרק תהילים שהוא מסוגל לפרנסה, וכן האם צריך להתפלל על הפרנסה או מה שאני צריך לקבל אני יקבל. ואלו עוד סגולות יש לפרנסה.

ספר תחת עין

מדוע הרב לא רצה שילכו לחפש את ספר התהילים, וכיצד הגיע אליו בסופו של דבר הספר היקר מכל...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

סגולת המנורה

תשובה על השאלה: מה המעלה והעדיפות לומר מזמור 'למנצח בנגינות' בצורת המנורה מתוך הקלף וכן מה המעלה לומר אותו כל יום?
קטגוריה: הלכות תפילה

רבי אלימלך והקיסר

עוצמת התפילות והבכיות ואמירת תהילים של תלמידי רבי אלימלך מליז'נסק שהצילו את חייו מהקיסר הרשע.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

מרתף היין

זכות של קריאת תהילים גדול ועוזר לאדם לצאת מתוך הצרות שלו רק עם אמונה פשוטה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

התורה היא חיינו ואורך ימינו

אדם יכול לעבוד ולהרויח כסף אבל על עצמו הוא לא עובד ונשאר מושחת, אבל רק בתורה האדם עובד על עצמו!
קטגוריה: דברי הרב