הצגת פריטים הקשורים לתגית: צניעות - ישיבת אור דוד

אור השכינה

השראת השכינה נמצאת רק במקום שיש קדושה, אך במקום טומאה השכינה מסתלקת והולכת.
קטגוריה: קדושת האדם
עמוד 7 מתוך 7