הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שבוע - ישיבת אור דוד

יצר הרע מאחרינו

לפעמים היצר הרע כדי להכשיל אותנו בעבירה, מדי פעם הוא יכול להגיע אלינו במצוות ובהידורים בחומרות לא לדרגות שלנו. מוטל עלינו לבדוק שחלילה זה לא יביא אותנו לנפילות או לתרדמות בעבודת ה'.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת קרח

מחלוקת קרח ועדתו היא לימוד לדורות כמה אסור להחזיר במחלוקת, וכל המחזיק בה מאבד את עולמו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שלח לך

אסור לאדם להתמקד בחסרון של הדבר, אלא לראות את החיובי שבו, כי מי שמדבר על הרע - זה לשון הרע.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בהעלותך

האדם לא צריך לחפש להיות פטור מהמצוות אלא להיפך, לרוץ ולהתחייב במצוות לקיים רצון הבורא.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת נשא

מדוע ביד האדם לקבוע ימי נזירו... ומדוע הנזיר מביא קורבנות לאחר ימים אלו...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בחקתי

העולם מתקיים רק על ידי אמונתם התמימה של עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בהר

במצות השמיטה אנו לומדים את היסודות החשובים של התורה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויצא

מדוע האבות תקנו את התפילות בסדר הזה, ולא לפי סדר היום של התורה שמתחיל מהלילה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל - מתנה טובה

איך מסרו היהודים עצמם למען השבת - האם אנו הולכים בדרכיהם או שאנו מבזים את המתנה הטובה שנתן לנו הבורא מבית גנזיו...

פרשת תולדות

מפרשת השבוע נלמד כמה מעלתה של התפילה רבה שאפשר לשנות את הטבע.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 15 מתוך 15