הצגת פריטים הקשורים לתגית: ליל הסדר - ישיבת אור דוד

השולחן התחלף

מה גרם לילדה מבית ספר חילוני לעשות 'ליל הסדר' בלב רמת גן, ומדוע התחילה לרקוד בחצות לילה בביתה לבד?
קטגוריה: סיפורים מהחיים

סדר ליל פסח

חידושים ובירורים על סדר הלילה הקדוש והמיוחד ליל הסדר, ואיך קשור מכירת יוסף הצדיק ליל הסדר.
קטגוריה: רבנים אורחים

הלכות ליל הסדר

דיני הלכות ליל הסדר ושאר הפרטים והדינים של היום הגדול הזה, מעלת סיפור יציאת מצרים לילדים הקטנים איך וכיצד צריך לקיים את סיפור יציאת מצרים, ומעלת הסדר הקדוש.
קטגוריה: רבנים אורחים

סדר ליל פסח

בואו לעשות ליל הסדר עם הרב דניאל זר, הלכות ערב פסח וערב פסח, כיצד עושים את ליל הסדר לפי ההלכה בצורה הטובה ביותר.
קטגוריה: חגים ומועדים

ליל הסדר בתוך הקבר

הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים ודנים אותם לכף חובה. אבל אנחנו לא יודעים כמה טובת לב יש בהם ושאפילו לבסוף הם אלו שיצילו את חיינו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

ליל הסדר שחל בשבת

הלכות ליל הסדר ודינים שונים שליל הסדר חל בשבת, דיני שתיית ארבע כוסות, דיני הסבה ואכילת המצות.
קטגוריה: מועדים

ביאור הגדה של פסח חלק ג

סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, והניסים הגדולים שנעשו לבני ישראל ביום צאתם מארץ מצרים.
קטגוריה: מועדים

סדר ליל פסח חלק ה

דיני האפיקומן ומה הדין אם שכח לאוכלו, ודיני יעלה ויבוא בברכת המזון בליל הסדר

סדר ליל פסח חלק ד

דיני אכילת המרור, וסדר הכריכה של המצה והמרור ואיסור אכילת זרועה הצלויה שבקערה בליל הסדר.

סדר ליל פסח חלק ג

סדר אכילת המצה, ומה הדין אם לא הסב, ודיני זקן וחולה.
עמוד 1 מתוך 2