תפקידו של היהודי בעולם

מאת: 
קטגוריה: סיפורים מהחיים
ת. פרסום: 22 אוקטובר 2018
מה התפקיד של היהודי בעולם ולמה הקב"ה שלח אותנו לעולם הזה?
ידוע, כי צדיקים אמרו שכל כח מסירות הנפש של מיליוני יהודים במשך שנות עולם, נבע מכח הקרבה זו בניסיון העקידה. מתעצומות הכח והרוח שגילה אברהם אבינו, נטלו עוצמה כל מיליוני היהודים אשר שהועלו על המוקד, נשחטו ונטבחו במשך אלפי שנים, במסירות נפש לכבוד הקדוש ברוך הוא.
מה נותן ליהודי את הכח להקריב את חייו ולמסור את נפשו על קידוש ה'? להבנת העניין, הבה נתבונן בתפקידו של יהודי בעולם.

נתחיל במפגש מרתק, בין שני מלאכים - מלאך החלומות ומלאך ההצלחות. מלאך ההצלחות מבחין שמלאך החלומות שמח ומרוצה, ורצה לברר לשמחה מה זו עושה. השיב לו מלאך החלומות, כי אמש באישון ליל עשה מעשה טוב במיוחד, אשר הציל משפחה שלימה מחרפת רעב, ופתח וסיפר:
יהודי עשיר התגורר בעיר, איל הון של ממש. עסקיו ועיסוקיו חבקו עולם, ועקב זאת כל מי שרצה ממנו טובה כלשהי – נאלץ להמתין מספר חודשים, עד אשר יורשה להיכנס, לשטוח את בקשתו, ואותו יהודי עשיר – היה משיב במאור פנים, ושמח לסייע ככל יכולתו.

בתום תקופת זוהר ארוכה, נהפך עליו הגלגל ל"ע וירד מנכסיו, עד שהפך לעני מרוד. בני ביתו הסתובבו בוכיים בחרפת רעב, והוא הסתגר בביתו שבור ומדוכא, התבייש לצאת החוצה לבקש עזרה. מדי ערב נרדמו הילדים כאר בטנם מקרקרת ברעב, אך עדיין לא היה לאב את האומץ לבקש תמיכה.
בלילה האחרון, סיפר מלאך החלומות, שתלתי במוחו חלום כי הוא יושב באירוע מפואר כמו בימים הטובים, מלצרים חנוטים מגישים מנות מפוארות ותזמורת רבת כלים מנגנת ברקע. לפתע הגיעה השמועה כי חדר הכספות נפרץ, ובחלומו הראיתיו איך הוא רץ לחדר הכספות, ומגלה בשברון לב כי כל המזומנים הרבים והמרגליות היקרות – כל אלה נגנבו. או אז, החל האיש פורץ בצעקות מתוך חלום 'גנב, גנב, רדפו אחריו'....

מתוך הצעקות, אט אט הלך האיש והתעורר, וגילה עצמו זועק על דבר גניבה שכלל לא היתה... אך השכנים כבר היו בתוך הבית, וגילו כי לא זו בלבד שחדר הכספות ריק, גם המקרר, המזווה ותנור באפיה כבר התרוקנו מזמן... או אז התבררה האמת המרה, ומני אז נרתמה כל הקהילה לסייע לבני משפחת העשיר, וכך ניצלה המשפחה מחרפת רעב תמידית. על כך, אמר מלאך החלומות, אני כה מרוצה – הצלחתי להציל משפחה מרעב!
אך מלאך ההצלחות לא נחה דעתו והקשה: אכזר! והרי ביזית אותו והזקת לו, הן עוניו עלה לראש הכותרות, והכל עוסקים במצבו הכספי הקשה? אך מלאך החלומות נותר בדעתו כי היה זה מעשה טוב, כי אף אמנם התבזה העשיר, ביזיון זה יחלוף בתוך שבוע שבועיים, אך בני ביתו ניצלו מרעב בטוח לנצח!
אך דווקא אתה, התנצח מלאך החלומות והשיב, אתה הוא האכזר מבין שנינו. וכי באמת סבור אתה שאתה מסייע לבני האדם להצליח? הן אתה מציג בפניהם מצג שווא, כאילו הצלחה בעסקים היא הצלחה, הצלחה במעמד החברתי והמשפחתי היא הצלחה, הצלחה בכבוד היא הצלחה, ואין זה נכון. הרי בהגיע האדם לגיל 90, הוא מביט אחור על העולם שהוא עומד לעזוב, ואומר לעצמו: ובכן, מה הספקתי בימי חלדי? עוד כמה דולרים? עוד קצת כבוד?
התפקיד האמיתי!

בגיל 90, לפתע קולט האדם כי הוא חי בתוך טעות, בתוך דמיון אחד גדול. מלאך ההצלחות מבלבל אותו, נותן לו להבין שההצלחה הינה בית גדול ויפה, משפחה מפוארת, רכב חדשני, משרה נחשקת, כבוד לרוב – ואם יש לו את אלה הוא מרגיש מצליח. אך אז לפתע הוא מבין – הרי זה כלום, כל זה נותר מאחור כאן בעולם הזה, אך לעולם האמיתי אין לי הצלחות להציג, לימוד? תפילה? חסד? משהו?
עלינו להתעורר ולהבין במבט נכון, מהי מטרת חיינו בעולם הזה. אנחנו כאן כי 'ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו', כי מטרתינו לעשות כבוד לבורא עולם. אם זכינו לעשות לו כבוד היום, אם למדנו דף היומי, אם עשינו חסד, אזי עשינו כבוד לבורא עולם, ומילאנו תפקדינו בצורה הטובה ביותר. אך אם לא – מה תועלת לנו בכל ההצלחות המדומיינות הללו?

הרי 'אדם לעמל יולד', וכל אחד עמל כאן, בין כתלי העולם הזה. אלא שהבחירה ניתנה לנו, אם לבחור בעמל ברכוש הקיים לנצח נצחים, או לעמול למען הצלחות רגעיות כאלה ואחרות. אם נשכיל ונבין כי חובתינו בעולם היא כבוד שמים, או אז ניטיב להבין את מסירות הנפש. כי החיים – כמו גם המוות, אינם אלא אמצעי להרבות כבוד שמיים, ומה לאדם חיים במקום בו יוכל למסור נפשו למען מטרתו האמיתית – לעשות נחת רוח לברא יתברך שמו!