כיצד זוכים לעשירות

מאת: 
קטגוריה: סיפורים מהחיים
ת. פרסום: 05 מרס 2017
סיפור מרגש כיצד זכה אדם שהגיע לתחתית לעלות בחזרה על דרך המלך ולזכות בעושר מופלג ששמו נודע בשערים.
היה זה לפני כעשר שנים, ביום ששי בצהריים, ברחוב שקט וצדדי בפאתי שכונת פלטבוש שבברוקלין - ניו יורק. ר' יעקב ישב ברכבו ומולל את עטו בעצבנות, מצחו קמוט בדאגה ומתח גדול מכסה את פניו. זה עתה הגיע הבשורה המרה, כי גם ההשקעה הנוכחית בה השקיע - כשלה, והצטרפה לקודמותיה שהמיטו עליו אסון כלכלי.
זה לא שר' יעקב היה משקיע לא מחושב או לוקח סיכונים מיותרים. ההיפך, ר' יעקב נודע בזהירותו הרבה, ונכנס לעיסקאות שהבטיחו לא פחות מ-90 אחוזי הצלחה. אך מזה תקופה ממושכת, לצערו ולצער בני משפחתו, תמיד עשרת האחוזים הנותרים התגברו על הרוב המוצק, והותירו אותו חסר כל, מבכה בשקט את סכומי העתק שהשקיע בעיסקאות הכושלות.
עתה, היתה השעה אחת בצהריים. בעוד כמה שעות תיכנס השבת, וביתו ריקן מכל דברי מאכל לכבד את השבת. הוא יצא אמנם לקניות, אך אין לו מזומנים בכיס, וגם הבנק לא מאפשר לו למשוך מזומן. הוא ממשיך להרהר, אוי, כמה השקיע יכולות ומאמצים, לילות כימים ואף סכומי כסף ניכרים, בניסיון לפרנס את בני משפחתו ברווח. אפס, כי כל מאמציו עולים בתוהו, והוא הפך לדל ואביון שאין לו מזון לשבת!

לפתע, תוך כדי הבכי המצמרר, נפל בו רעיון. הוא עצם את עיניו בחוזקה, נשא את ראשו אל על, וקרא ברורות: 'רבונו של עולם הזן ומפרנס את כל ברואי תבל! אני מבטיחך נאמנה, כי אם תוציאני ממצבי הקשה, ואם תזכה אותי לשוב לדרך המלך ולפרנס בכבוד, אני מבטיח לשאת בכוחי ובממוני בעול הציבור, להיות שליח נאמן לתת אוכל ומזון לכל מי שחסר לו, ולהקדיש חלק נכבד מכספי לביצוע שליחותי לדאוג למחסורם של בניך!
אבא שבשמים!' - הוסיף בהתרגשות - 'אני מודע לחלוטין לכובד המשימה שאני נוטל על כתפיי, אך אני מתחייב בפניך בצורה הכי ברורה וחדה, שאם תפתח לי את שערי הפרנסה ואשוב להיות בעל יכולת - כל אחד מבניך שלא יהיה לו אוכל יהיה מוזמן אליי, כל יהודי שיתקשה בהשגת מזון לבני משפחתו יהיה סמוך על שולחני, כל אדם שלא תהיה לו אפשרות לתת מזון לילדיו - אני פותר לו את הבעיה הזו, בהתחייבות!'

הוא פקח את עיניו לרגע, וניגב את הדמעות שזלגו מהן. הוא שב על התחייבותו פעמיים ושלוש, וההתחייבות החזקה הזו נטעה בו כוחות, הטעינה אותו באנרגיות חדשות. הוא השיג הלוואה לקנות מעט מצרכים עבור השבת המתקרבת, ובכל יום השבת היה שרוי בהתרוממות הרוח, לנוכח הבטחתו האמיצה והכנה: שכל אדם שיחסר לו מזון - הוא יעמוד איתן לצידו ויעזור לו להביא טרף לבני ביתו!
השבת חלפה בנעימים, וביום ראשון יצא שוב לחפש הזדמנות להתפרנס. מישהו הציע לו עיסקת תיווך, והוא נכנס אליה במלוא העוצמה - בטוח בכוחה של הבטחתו ובזכות מצות הצדקה שקיבל על עצמו, כי העיסקה תצליח ותעלה יפה. כעבור שבועיים היא נחתמה, והניבה רווחים יפים מהמשוער...
בפעם הראשונה שעמד מול מסך חשבון הבנק, והביט בעיניים נוצצות על סכום העתק שהוכנס אליו - ידעה כי הבטחתו נשאה פרי, מצות הצדקה החלה לעבוד עבורו... עוד באותו שבוע יצא לעיסקה נוספת, ואת רווחיו משתי העיסקאות שעשה - הכניס לעיסקת רכש ענקית, שגם היא הצליחה מעל ומעבר לציפיות...

באותו שבוע, כתב פתק קטן על ביתו: 'כל מי שצריך עזרה עבור מזון - מוזמן!' ואכן, לא מעט נקישות החלו להישמע בדלתו. לכולם פתח בחיוך רחב, שמע על צרכי המזון, ורשם מיד צ'ק. הוא לא התעכב ולא חיכה, לא דחה ולא המתין - כל מי שביקש עזרה עבור מזון, יצא עם סכום כסף לקניית מזון, ולא פעם עם מזון מבושל ממש מביתו, מעשה ידי רעייתו...
מאז, הצלחתו עלתה ופרחה, וכיום הוא נחשב לאדם עשיר מאוד, מולטי מיליונר של ממש. השקעותיו מפוזרות ברחבי העולם, הרווחים זורמים בכסף משביע רצון, וגם כל עני ונזקק שצריך מזון - זורם לביתו ומקבל את מלוא מחסורו. 'וכי איך לא אעמוד בהבטחתי' - הוא אומר תמיד, 'והרי ראיתי במו עיניי איך ההתחייבות הזו לספק מזון לכל נצרך - הביאה את הברכה בעסקיי וזיכתה אותי בעושר מופלג!'

את הסיפור כולו שמענו מפיו של ר' יעקב בעצמו, המוכר היטב בפלטבוש שכונת מגוריו, והכל יודעים על ההרגל הוותיק שלו לספק מזון או תלושים לקניית מזון, מלוא מחסורו של כל נוקש בדלתו. לא רבים יודעים את הסיבה לכך, אך אנו זכינו לשמוע מפיו את סיפורו האישי, ולפתוח נקודת מבט מחודשת על עוצמתה של מצות הצדקה:
כי ככל שיהודי מחליט בהחלטה חזקה, שמעתה ואילך הוא רוצה להיות אדם שנותן, אדם שמעניק, אדם שלא דואג רק לעצמו אלא מתמסר למען יהודים אחרים - צינורות השפע כלפיו נפתחים ומתרחבים, משמים שולחים לו כוחות ויכולות לעמוד במשימתו ולהצליח לתת ולהעניק ברוחב לב וביד נדיבה.
ואת הגילוי הזה חשפו בפנינו חז"ל בבבא בתרא דף ט: 'כל הרודף אחרי הצדקה - הקדוש ברוך הוא מזמין לו מעות לעשות בהן צדקה', והוא זוכה גם להעניקן לעניים הגונים. כלומר, אדם המקבל על עצמו להיות למען הנזקק, אדם הפועל מתוך תחושת שליחות ומסירות למען יהודים אחרים - ה' שולח לו כסף להצליח לעמוד בשאיפותיו, להצליח להעניק לעניים ונזקקים מלוא מחסורם!
הבה נבין ונפנים את המסר העולה מסיפורו, ונבין כי הנתינה לעני לא רק שאינה גורעת מכספנו, אלא להיפך - היא מעשירה אותנו ונותנת לנו רווחים גבוהים הרבה יותר! הבה נחפש כל הזדמנות לתמוך בעני, לסייע לנזקק, לתמוך בארגון העושה חסד וצדקה עם יהודים נזקקים, ונפתח לנו את שערי השפע, להוריק עלינו שפע טובה וברכה!