בסימן טוב בן בא לנו

מאת:  מכתבים
קטגוריה: מכתבי תודה
ת. פרסום: 09 יולי 2013
זוג נשואי שעברו 5 הפלות ברצף זכו לבן זכר בזכות פדיון הנפש.
הננו להודות מעומק הלב לרב הגאון דניאל זר שליט"א על היותו שליח נאמן לעוזרנו במצוקה שחווינו
הרבה שנים.

תמצית הדברים: ברוך ה' יש לנו כבר כמה ילדים בריאים ושלמים. אמנם לפני כמה שנים אשתי עברה
הפלות רצופות. וזה גרם לנו עוגמת נפש מרובה. אשתי עברה בדיקות מקיפות. והרופאים לא מצאו
שום סימנים שיש בעיה ומה גורם להפלות. ואע"פ אשתי ל"ע המשיכה להפיל, וזה אף בשבועות
מתקדמים. וזה הכניס אותנו לפחדים מה עושים? איך ממשיכים? אולי להפסיק לעשות השתדלות, וה'
יעזור. קיבלנו הדברים בתמימות, ואעפ"כ היה לנו חששות מפני הבאות.

ביום מן הימים קיבלתי עצה מאחד חבריי שכדאי לגשת לרב דניאל זר שליט"א ובעזרת ה' אני אראה
ישועות מהקב"ה דרך הרב דניאל שליט"א.

ובאמת ניגשנו לרב לפני שאשתי שוב התעברה ועשה לה תיקון ובירך אותה ואמר לנו שאיך שאשתך
תתעבר תבואו אליי מיד ואתם תראו בעזרת ה' שהיא לא תפיל וכל מי שאני עושה לו את התיקון הזה
ברוך ה' אף לא אחת הפילה. וב"ה אחר זמן קצר אשתי התעברה ומיד ניגשנו לרב דניאל זר ועשה לה
תיקון וברך אותה, ואמר לנו לבא פעם בחודש להמשיך טיפול.

הרב ליוה אותנו 9 חודשים שלמים במסירות ובסבלנות על אף היותו שלא בקו הבריאות וכשאשתי
תחי' הגיע לחודש התשיעי עשה לה תיקון בכל שבוע, ואמר לנו שבאותו יום שתלך ללדת נתקשר אליו.

מה אומר ומה אדבר בחודש שעבר הגיעה הישועה המיוחלת שכה ציפינו לה הרבה שנים. הקב"ה
זיכה אותנו בבן זכר בריא ושלם לעבודתו יתברך וזכינו גם כן שהרב שליט"א ישב סנדק בברית.

ושוב אנו מודים לרב שליט"א של שליחותו הנאמנה לעזור לאנשים במצבים לא נעימים, ופשוט וברור
לנו שברכותיו ותפילותיו והתיקון שלו עשו רעש בשמים.

יהי רצון שהקב"ה יזכה את הרב שליט"א להמשיך לזכות את הרבים, ולהחיות לב נשברים, ולהצליח
לתלות תקווה אמת לכל סוגי הבעיות של אנשים. וכל זה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא וישוב הדעת
לעבודתו יתברך אכי"ר.

משפחה בעילום שם מטעמים מובנים.

אהבתם? תנסו גם את אלו