הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

מנהגי השבת והבדלה

הלכות ומנהגים שונים בשבת, טבילה במקוה, סדר התפילות והסעודות ודיני הבדלה במוצאי שבת.
קטגוריה: הלכות שבת

סעודות שבת

דיני סעודות שבת, מתי וכמה סעודות שבת עורכים, כיצד מקיימים סעודות שבת והאם חייב פת לסעודת שבת.
קטגוריה: הלכות שבת

קידוש של שבת

דיני קידוש של שבת, על איזה יין מקדשים, היכן מקדשים וסדר הקידוש, ועוד הלכות נוספות.
קטגוריה: הלכות שבת

יין של קידוש חלק ד

פרטי דינים ביין של קידוש, יין צימוקים ויין ענבים, איזה סוגי יין כשרים לברכה ועוד.

תפילות שבת

סדר תפילות של שבת, מה הדין בטעה ואמר תפילת חול בשבת, נוסח התפילות ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הדלקת נרות שבת

דיני הדלקת נרות שבת, מתי מדליקים נרות שבת וכיצד, כמה נרות צריך לשבת ומי מדליק נרות שבת שההורים או האישה לא בבית?
קטגוריה: הלכות שבת

כניסת שבת ובין השמשות

זמני כניסת שבת, ודין בין השמשות, מה מותר לעשות בזמן בין השמשות ומה אסור.
קטגוריה: הלכות שבת

שהיה והטמנה בערב שבת

דיני שהיה והטמנה בערב שבת, כיצד מותר לשמר אוכל על הפלטה או על אש מכוסה, והאם מותר להטמין אוכל לשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכות בערב שבת

המשך דיני הכנות לשבת, מלאכות שמתחילים לעשות בערב שבת ונמשכות לשבת, ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הכנות לשבת

דיני הכנות לשבת, קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, הכנות המאכלים לשבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 26 מתוך 30