הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

מלאכת חורש וזורע

יוצאים לאכול בדשא בשבת, במה צריך להיזהר? הנעליים מלוכלכות בבוץ, האם מותר לנקות אותם על אדמת החצר? האם יש איסור ללכת עם עגלה על החול? בשבת נפלו לי זרעים של פירות על האדמה, האם להרים אותם או להשאיר אותם במקום? דיני מלאכות חורש וזורע והלכות המסתעפות למעשה בשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

חמדת ימים

הרצאה חזקה על מעלת השבת, כמה חשובה השבת שהקב"ה קרא אותה חמדת ימים.
קטגוריה: שבת קודש

הקדמה למלאכות שבת

גדרים של מלאכות שבת, דיני פסיק רישא וגרמא בשבת, אבות מלאכות ותולדות.
קטגוריה: הלכות שבת

מנהגי השבת והבדלה

הלכות ומנהגים שונים בשבת, טבילה במקוה, סדר התפילות והסעודות ודיני הבדלה במוצאי שבת.
קטגוריה: הלכות שבת

סעודות שבת

דיני סעודות שבת, מתי וכמה סעודות שבת עורכים, כיצד מקיימים סעודות שבת והאם חייב פת לסעודת שבת.
קטגוריה: הלכות שבת

קידוש של שבת

דיני קידוש של שבת, על איזה יין מקדשים, היכן מקדשים וסדר הקידוש, ועוד הלכות נוספות.
קטגוריה: הלכות שבת

יין של קידוש חלק ד

פרטי דינים ביין של קידוש, יין צימוקים ויין ענבים, איזה סוגי יין כשרים לברכה ועוד.

תפילות שבת

סדר תפילות של שבת, מה הדין בטעה ואמר תפילת חול בשבת, נוסח התפילות ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הדלקת נרות שבת

דיני הדלקת נרות שבת, מתי מדליקים נרות שבת וכיצד, כמה נרות צריך לשבת ומי מדליק נרות שבת שההורים או האישה לא בבית?
קטגוריה: הלכות שבת

כניסת שבת ובין השמשות

זמני כניסת שבת, ודין בין השמשות, מה מותר לעשות בזמן בין השמשות ומה אסור.
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 26 מתוך 30