הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

הקדמה למלאכות שבת חלק ב

כללים למלאכות שבת, מתי יהיו חייבים בהם מהתורה ומתי יהיו אסורים מדרבנן.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מבשל חלק ב

המשך דיני בישול בשבת, איך מכינים תה בשבת, דין כלי ראשון וכלי בשבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הקדמה למלאכות שבת

הקדמה לל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת, וכן מה ההבדל בין אב מלאכה לתולדות מלאכה ומה עונשו של העובר על מלאכות שבת
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מבשל

דיני מלאכת בישול, מתי חייבים על בישול בשבת, כיצד מותר להשתמש בפלאטה בשבת ועוד דיני בישול המסתעפים ממלאכה זו.
קטגוריה: הלכות שבת

מעשה שבת

דיני מעשה שבת, האם מותר להנות ממעשה של חילול שבת ועוד דינים נוספים.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת לש

דיני לישה, האם מותר ללוש מאכלים בשבת, וכל הפרטים המסתעפים ממלאכה זו.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת טוחן

דיני מלאכת טוחן, האם מותר לגרר עם פומפיה, או למרוח בננה וכו'. האם מותר לחתוך ירקות דק דק ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

קידוש במקום סעודה חלק ב

המשך דיני קידוש במקום סעודה, מה דין הסעודה וכיצד אפשר לעשות סעודה מועטת לצאת י"ח קידוש במקום סעודה.

מלאכת בורר

דיני ברירה בשבת, האם מותר לברור כדי להגיע אל האוכל, מה התנאים שמותר לברור ומה אסור.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת דש חלק ב

האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? המשך הלכות מלאכת דש בשבת.
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 26 מתוך 32