הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

מלאכת גוזז

הלכות מלאכת גוזז בשבת, האם מותר לגעת בזקן בשבת, האם מותר להוריד את הנוצות מהעוף והאם מותר להוריד פלסתר בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכות מבשל חלק ג

המשך דיני בישול בשבת, האם מותר להחזיר את התבשיל בשבת על הפלטה, והאם מותר להגיס את התשביל על הפלאטה.
קטגוריה: הלכות שבת

הקדמה למלאכות שבת חלק ב

כללים למלאכות שבת, מתי יהיו חייבים בהם מהתורה ומתי יהיו אסורים מדרבנן.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מבשל חלק ב

המשך דיני בישול בשבת, איך מכינים תה בשבת, דין כלי ראשון וכלי בשבת ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

הקדמה למלאכות שבת

הקדמה לל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת, וכן מה ההבדל בין אב מלאכה לתולדות מלאכה ומה עונשו של העובר על מלאכות שבת
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת מבשל

דיני מלאכת בישול, מתי חייבים על בישול בשבת, כיצד מותר להשתמש בפלאטה בשבת ועוד דיני בישול המסתעפים ממלאכה זו.
קטגוריה: הלכות שבת

מעשה שבת

דיני מעשה שבת, האם מותר להנות ממעשה של חילול שבת ועוד דינים נוספים.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת לש

דיני לישה, האם מותר ללוש מאכלים בשבת, וכל הפרטים המסתעפים ממלאכה זו.
קטגוריה: הלכות שבת

מלאכת טוחן

דיני מלאכת טוחן, האם מותר לגרר עם פומפיה, או למרוח בננה וכו'. האם מותר לחתוך ירקות דק דק ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת

קידוש במקום סעודה חלק ב

המשך דיני קידוש במקום סעודה, מה דין הסעודה וכיצד אפשר לעשות סעודה מועטת לצאת י"ח קידוש במקום סעודה.
עמוד 23 מתוך 29