הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות - ישיבת אור דוד

נגיעה במצווה

כל מצווה שאדם עושה ואפילו שכונותיה לא טובות תעמוד לו המצווה לדורות ויגיע זמנה להפרע לזכותו
קטגוריה: שיחת השבוע

תן לו משלו

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנן לך.
קטגוריה: פרקי אבות

שכר ומצוה ושכר עבירה

למה יש ואדם עושה מצוה ומקבל שכר בעולם הזה ואדם אחר לא? ויש שאדם עושה עבירה מיד מקבל עונש ואדם אחר לא?
קטגוריה: שבט מוסר

קדושת התפילין

קדושת התפילין כה עצומה שהשכינה שורה על האדם המניח תפילין.
קטגוריה: מעלת התפילין

לפום צערא אגרא

בן הא הא אומר, לפום צערא אגרא.
קטגוריה: פרקי אבות

שכר של מצווה אחת

מעלת כל מצוה ומצוה שיש לה שכר אין סופי בעולם הזה ובעולם הבא
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 8 מתוך 8