הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות - ישיבת אור דוד

קדושת התפילין

קדושת התפילין כה עצומה שהשכינה שורה על האדם המניח תפילין.
קטגוריה: מעלת התפילין

לפום צערא אגרא

בן הא הא אומר, לפום צערא אגרא.
קטגוריה: פרקי אבות

שכר של מצווה אחת

מעלת כל מצוה ומצוה שיש לה שכר אין סופי בעולם הזה ובעולם הבא
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 8 מתוך 8