הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות - ישיבת אור דוד

ביקור תחת אש

כיצד מגש עוגות של אמא הפך להגנה מפגז קטלני...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

העושר בעולם הזה

אחד מדרכי האמונה היא להבין שאם אדם בוחר לו את דרכי העולם הבא זוכה לקבל גם את העולם הזה, והמציאות מוכיחה לכך. כמה אושר ושמחה זה נותן לבחור בתורה ובעבודת השם.
קטגוריה: שיחת השבוע

עוצמת מעשים קטנים

אנו בסייעתא דשמיא מבינים את חובתנו בעולם הזה ומשקיעים בקיום המצוות ומעשים טובים, אבל הרבה פעמים אנו לא מבינים את העוצמה של כל מעשה ואפילו הקטן ביותר כמה שכרו גדול ונשגב בשמים.
קטגוריה: שיחת השבוע

כיבוד הורים חלק ג

המשך הלכות כיבוד הורים, אילו דברים אסור לעשות אע"פ שמבקשים ההורים וכיצד נענה להם בדברים אלו.
קטגוריה: מצוות שונות

התורה מתוקה מדבש

אומרים חז"ל התורה מתוקה מדבש ונופת צופים, כמה מתיקות יש בתורה ומעלות גדולות בה להוציא את כל הדברים הרעים מן האדם ולהפוך אותם למעשים טובים.
קטגוריה: שיחת השבוע

ברכת המזון

מה טמון בברכה השגרתית ביותר שאנו מברכים כל יום, אוצרות אין סוף של ישועות וקרבה לשם.
קטגוריה: מבט לחיים

נדרים ושבועות חלק ב

המשך דיני נדרים ושבועות, האם יש נדר במצוות או במעשה שלא אמרו בלי נדר, דין הפרת נדרים בראש השנה.
קטגוריה: מצוות שונות

עצות לקיום המצוות

עצות לקיום המצוות, מעלת נתינת צדקה וכמה עצומה ביותר. ומה המצווה הגדולה בקיום נתינת הצדקה בסתר?
קטגוריה: שבט מוסר

חוקות הגויים

דברים האסורים משום חוקות הגויים, האם מותר לעשות לחיים ולנקוש בכוסות ועוד.
קטגוריה: מצוות שונות

מצוות ציצית

מצווה גדולה שהעושה אותה כאילו קיים בכל רגע את כל המצוות היא מצוות ציצית. האם באמת מצווה זו היא גם שומרת על האדם, ומדוע זכינו למצווה זו.
קטגוריה: מושג יהודי
עמוד 4 מתוך 8