הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות - ישיבת אור דוד

עוצמת ימי השובבים

אנו נמצאים בפתחם של ימי השובבים וצריכים להבין שימים אלו גבוהים ומסוגלים להתרוממות הנפש ולתיקון המידות הרעות.
קטגוריה: פסק זמן

הלכות צדקה חלק ב

המשך הלכות צדקה, מהם מעלות הצדקה, מהי הצדקה המעולה ביותר וכיצד ניתן לתת צדקה בסתר.
קטגוריה: מצוות שונות

ביקור תחת אש

כיצד מגש עוגות של אמא הפך להגנה מפגז קטלני...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

העושר בעולם הזה

אחד מדרכי האמונה היא להבין שאם אדם בוחר לו את דרכי העולם הבא זוכה לקבל גם את העולם הזה, והמציאות מוכיחה לכך. כמה אושר ושמחה זה נותן לבחור בתורה ובעבודת השם.
קטגוריה: שיחת השבוע

עוצמת מעשים קטנים

אנו בסייעתא דשמיא מבינים את חובתנו בעולם הזה ומשקיעים בקיום המצוות ומעשים טובים, אבל הרבה פעמים אנו לא מבינים את העוצמה של כל מעשה ואפילו הקטן ביותר כמה שכרו גדול ונשגב בשמים.
קטגוריה: שיחת השבוע

כיבוד הורים חלק ג

המשך הלכות כיבוד הורים, אילו דברים אסור לעשות אע"פ שמבקשים ההורים וכיצד נענה להם בדברים אלו.
קטגוריה: מצוות שונות

התורה מתוקה מדבש

אומרים חז"ל התורה מתוקה מדבש ונופת צופים, כמה מתיקות יש בתורה ומעלות גדולות בה להוציא את כל הדברים הרעים מן האדם ולהפוך אותם למעשים טובים.
קטגוריה: שיחת השבוע

ברכת המזון

מה טמון בברכה השגרתית ביותר שאנו מברכים כל יום, אוצרות אין סוף של ישועות וקרבה לשם.
קטגוריה: מבט לחיים

נדרים ושבועות חלק ב

המשך דיני נדרים ושבועות, האם יש נדר במצוות או במעשה שלא אמרו בלי נדר, דין הפרת נדרים בראש השנה.
קטגוריה: מצוות שונות

עצות לקיום המצוות

עצות לקיום המצוות, מעלת נתינת צדקה וכמה עצומה ביותר. ומה המצווה הגדולה בקיום נתינת הצדקה בסתר?
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 4 מתוך 8