הצגת פריטים הקשורים לתגית: מצוות - ישיבת אור דוד

התפילין

מה מיוחד במצוות התפילין ומה סגולתה של מי שמקפיד להניח תפילין בכל יום...
קטגוריה: מבט לחיים

פחד משתק

מדוע חשש הרב ללבוש את בגד גם בקור הרוסי הכבד, ומה הובילה בדיקת הבגד לישועה גדולה...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

גרביים של כהנים

כיצד יכולות זוג גרביים להוכיח ולהעיד על היסטוריה של משפחה שלמה שהיו כהנים?
קטגוריה: סיפורים מהחיים

שמחה של מצוה

כמה חשוב לשמוח בכל מצווה קטנה בפרט בימי חנוכה הקדושים לעשות עסק מכל מצווה בפני הילדים.
קטגוריה: מבט לחיים

מצות מעקה

אחד מהמצוות בתורה היא לעשות מעקה היכן שיש לו דירה ומשתמש במקום זה או במקום שעשה בור, כדי למנוע מכשול וסכנה לאנשים שלא יפלו ולא יכשלו וינזקו ממנו.
קטגוריה: מושג יהודי

תפקידו של היהודי בעולם

מה התפקיד של היהודי בעולם ולמה הקב"ה שלח אותנו לעולם הזה?
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מצוות אכילת בערב כיפור

תשובה על השאלה: מדוע אנו צריכים לאכול בערב יום כיפור ויש בכך אפילו מצווה ומה הדין נשים וחולים בכך. מה הדין מי שצריך לצום בגלל שחלם חלום רע האם יכול לצום או לא?

איך נבנה את בית המקדש

כל אחד שואל את עצמו מה קשור אליי ואיך אני יכול לגרום שיבנה בית המקדש כיצד יועילו מעשיי כנגד דור שלם.
קטגוריה: פסק זמן

כיצד להעיר להורים

תשובה על השאלה: אם ההורים שלי עוברים על ההלכות כיצד האם אני צריך להעיר להם או שלא?

איך ניצל הילד ממוות

סיפור מרגש ומחזק על משפחה אחת שברגע האחרון הצליחו להציל את בנם ממוות ולהחזירו לחיים, מה היה ההצלה הגדולה הזאת שהצילה את חיי הילד?
קטגוריה: הלקח שבסיפור
עמוד 1 מתוך 8