הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם לחברו - ישיבת אור דוד

גניבת דעת

הלכות גזל דעת, האם מותר להבטיח משהו לחבר מבלי לקיים, האם מותר לכתוב על החצר 'כלב נושך' אף שאין שם כלב.
קטגוריה: בין אדם לחברו

מילה אחת ופגישה מרגשת

איזה כח יש לנו בפה שאנו יכולים לעודד חבר ולגרום לו עזרה שתוביל אותו כל ימי חייו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

שתי קושיות ותירוץ אחד

כמה חשוב לעודד את התלמידים שבזכות עידוד אחד שזכר ראש הישיבה זכה להחזיר את הבחור לישיבה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מילים טובות

מה יכולות לעשות מספר מילים טובות שאנו שולחים לכיוון חברנו, כוחם של מילים...
קטגוריה: מבט לחיים

אונאת דברים חלק ב

המשך הלכות אונאת חבר בדברים, האם מותר לקרוא לחבר בשם כינוי,  האם מותר לקחת כסף של עוגמת נפש, האם מותר לומר לחבר שהוא מקפיד ועוד.
קטגוריה: בין אדם לחברו

אונאת דברים חלק א

המשך הלכות הלבנת פנים, כיצד אסור להונות את החבר בדיבור ואפילו בשתיקה.
קטגוריה: בין אדם לחברו

חובות וזכויות

אדם שמתחתן חייב לדעת שחתונה זה חובות, ואם הוא ימלא את החובות שלו כלפי אשתו הוא יזכה גם לקבל בית מושלם.
קטגוריה: שלום בית

הוכח תוכיח חלק ב

האם מותר להוכיח אדם עד שנלבין פניו, עד כמה פעמים צריך להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה.
קטגוריה: בין אדם לחברו

הוכח תוכיח

מצוות תוכחה, האם חייב להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה וכיצד מוכיחים אדם זה.
קטגוריה: בין אדם לחברו

כף זכות

מצוות 'בצדק תשפוט עמיתך' - כיצד נדון כל אדם לכף זכות, את מי חייב לדון לכף זכות ואת מי לא ועוד.
קטגוריה: בין אדם לחברו
עמוד 6 מתוך 21