הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם לחברו - ישיבת אור דוד

כל המרחם על הבריות

בימים הקדושים של אלול נתחזק במצוות ועבודת השם בפרט במצוות שבין אדם לחברו.
קטגוריה: ימים נוראים

מידת הענוה

בהמשך לסדרת עבודת המידות נכנס למידה החשובה ביותר - מידת הענוה - שהרבה טועים להבין טעמה.
קטגוריה: עבודת המידות

כבוד הבריות

הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר מגחלתן שמא תיכווה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש.
קטגוריה: פרקי אבות

להעביר על המידות

בכל מידה בפרט במידת הכעס צריכים ללמוד להעביר על המידות כי כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו.
קטגוריה: עבודת המידות

מידת הכעס

שורש המידות הרעות - מידת הכעס, שהיא אבי אבות הטומאה וגורמת לאדם להאבד מהעולם הזה ומהעולם הבא.
קטגוריה: עבודת המידות

מידת הקנאה

נתחיל במידה המגונה ביותר באדם, והנסתרת ביותר אצל האדם, מידת הקנאה היא מידה שאפשר להפנות אותה לדרכים טובים בעבודת השם.
קטגוריה: עבודת המידות

דיני ממונות בין אדם לחברו

המשך דיני משא ומתן, דיני ממונות בין אדם לחברו ותיקון המידות של האדם להתנהג עם הבריות.

מעלת השלום

מעלת השלום והאחדות, כמה חשוב להיות באחדות תמידית ובשלום.
קטגוריה: שבט מוסר

פרשת משפטים - בין אדם לחברו זה אש

בפרשה נלמד כמה חשוב להזהר בבין אדם לחברו שאפילו שנפגע חבר ללא כוונה זה אש.

אוהב את הבריות

הלל ושמאי קיבלו מהם הלל אומר הוי כתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הברייות ומקרבן לתורה.
קטגוריה: פרקי אבות
עמוד 19 מתוך 21