תוספת שבת

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 02 פברואר 2021
סגולה גדולה לכל הישועות - תוספת שבת - אתה מוסיף כמה דקות בשביל הקב"ה והקב"ה משפיע עליך שפע ישועות!
שבת ייחודית ונפלאה לפנינו, שבת 'מתן תורה', בה נקרא ברעדה שלובה בהתרגשות את 'עשרת הדברות' שניתנו לנו במעמד הר סיני. במרכזם, קיבלנו מתנת אהבה את מצות השבת החביבה, שכל יהודי אוהב אותה ושמח לקראתה, והפכה כבר לחלק מהמיתוג של יהודים באשר הם.
אין יהודי שלא נזכר באמצע השבוע בשבת, ולבו מתרונן מבפנים. זו יכולה להיות נעימה מהזמירות שמתנגנת ברקע, זה יכול להיות קטע מהתפילה העולה מתת המודע, זה עשוי להיות זיכרון נעים מהתגברות כלשהי לשמור את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה.
כך או כך, כל יהודי, בכל מקום, עורג וכוסף, מתרגש ושואף לטעום שוב מטעמה של השבת, להיטען שוב ממטעניה, לשאוף שוב את אוירתה המקסימה. כל יהודי ויהודי, כמה וכוסף ליום השבת, ממתין לכניסתה בערגה ובציפיה, מייחל לבואה ונרגש לקראתה. הלב כמו יוצא בשיר ורנן: 'שבת קודש, שבת קודש, נפשי חולת אהבתך!'

על מתנת השבת הייחודית כל כך, קיבלנו מתנה נוספת ושמה 'תוספת שבת'. הדבר נפסק בהלכה, ויש אומרים שאף מדאורייתא, שיש להקדים ולקבל את השבת לפני כניסתה, להוסיף מימות החול על הקודש. לא רק עשרים וארבע שעות, לא רק יום אחד - אנו יכולים, בכוחות עצמנו, בהחלטה אישית, להחליט עד כמה 'למתוח' את גבולות הגיזרה, לקבוע בכמה זמן נאריך את השבת, לזכות לעוד שעה קלה כשאנו חוסים בצל כנפיה.
הזוכים לקבל את השבת זמן מה קודם, מספרים על תענוג עילאי צרוף ומפתיע לו זכו בעת 'תוספת שבת'. האוירה הקסומה, הרוגע הנפשי, יישוב הדעת, ההתרגשות בקבלת פני השבת  - אלה רק חלק מהרשימה של הרווחים הממתינים למקדימי קבלת השבת. אך מתברר, כי לצד הרווחים העיקריים הללו, 'תוספת שבת' מעניקה עוד כמה 'בונוסים'...

המקדים לקבל פני שבת, זוכה בפתיחת שערים שמימית, פלאית, לא מוכרת, נדירה ממש. מאות ואולי אלפים שהצטרפו בשנים האחרונות למהפכת הקדמת קבלת השבת, מספרים על מופתים נדירים וישועות פלאיות – זוגות חשוכי בנים שנפקדו בילדים, בעיות בריאות שנעלמו כלא היו, מצוקות פרנסה שנפתרו באורח פלאי, מעוכבי שידוך שהופתעו לשבור צלחת, ועוד ועוד...

זה בדיוק מה שכותב בעל ה'בן איש חי', בספרו 'בן יהוידע', בבואו לבאר את דברי חז"ל 'כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים'. פירושו שופך אור חדש על זכות 'תוספת שבת', וכך הוא מבאר: המקדים לקבל פני שבת, פותח את גבולות השבת, המוגבלים לכאורה ליממה אחת, אך המקדים לקבל שבת – פותח את גבולותיה ומרחיב אותה. ממילא, השבת משיבה לו כגמולו ופותחת עבורו את כל הגבולות, מרחיבה את נחלתו בכל המישורים...
הנה כי כן, 'תוספת שבת' היא מתנה גדולה שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו. מי שזכה לטעום ממתיקות צוף הקדמת קבלת השבת, מי שזכה להתרוממות הרוח ושלוות הנפש שהיא מעניקה – לא יכול יותר לוותר על התענוג הזה, וממליץ עליו בחום... גם אם זה קצת דורש מאמץ, זה בהחלט שווה ניסיון, שווה לטעום!
לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה!