צער של יהודי זה אש

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 22 אוקטובר 2018
כמה צריך להזהר בצער של יהודי כי כל צער קטן של יהודי זה אש!
וה' אמר, המכסה אני מאברהם... (י"ח, י"ז)
בפסוק זה אנו למדים, כי טרם הפיכת סדום והערים הסמוכות לה, הקדוש ברוך הוא אמר כי לא יתכן לעשות זאת בלי להודיע מראש לאברהם אבינו. וכפי שרש"י מפרש, שכיוון שאברהם מכונה 'אב המון גויים' – וכל הגויים כבנים לו, לא יתכן לפגוע בהם ולצער את האב, בלי הודעה מוקדמת המסבירה את פשר הפגיעה.

בשבוע שעבר חל יום ההילולא של הרבי הקדוש מרוזין זי"ע, אחד מצדיקי עליון שרפי מעלה שחי לפני כמאתיים וחמישים שנה. שמו של הצדיק מרוז'ין נפוץ על פני כל הארץ, עד שה'דברי חיים' מצאנז התבטא, כי בביאת המשיח יכהן הרבי מרוז'ין כאחד משבעים ואחד הסנהדרין בבית המקדש.

במשך חודשים ארוכים, נאלץ הרבי מרוז'ין לשבת בבית האסורים בצער רב, כאשר רוב הזמן ישב בודד בתא אפל וחשוך, ורק מעת לעת הותר לגבאו הנאמן שנקרא 'שמוליק' להיכנס אליו ולהביא לו צרכים שונים. על תקופת מאסרו ושחרורו המופלא נכתב ודובר רבות בדברי הימים, אך אנו נתמקד במה שהצדיק עצמו סיפר לגבאו, בטעם הדבר שנגזרה עליו גזירה קשה כל כך.

ומעשה שהיה כך היה: בעיר יאס שברומניה, היו שני יהודים שהחזיקו בעסק משותף. ברבות הימים, העסק הלך והתפתח ושניהם העשירו מאוד, אך שטן המחלוקת נכרך בהם וזרע את הרס פירוד הלבבות, עד שהפכו לאויבים מרים. הקהילה כולה נחלקה בין שני השותפים, ותבערת המחלוקת הציתה את העיר.

בצר להם, פנו ראשי הקהל את הרבי מבוטשאטש זי"ע, וביקשוהו לבוא לעירם לברור בסכסוך ולקבל הכרעה, שתשיב לעיירה את חייה השלווים והרגועים. כשעמד הרבי מבוטשאטש לצאת לדרך, שמע את שני גבאיו מתלחשים, כי בהיות והעוני בבית הרבי איום והדחקות נוראה, מי יתן שכאשר יצליח הרבי במלאכתו יעניקו לו עשירי יאס מתת יד הגונה, שתחלץ את בית הרבי מהעוני הרב.

כשמוע הרבי מבוטשאטש את זאת, חזר בו מכוונתו לנסוע, שלא יאמרו חלילה כי כוונתו בנסיעה היא לצורך הרווחת ממון ולא לשם שמים. לא הועילו כל התחנונים וההפצרות, והרבי מבוטשאטש נותר איתן בדעתו כי לא יסע ויהי מה, תוך שהוא מציע כי הרבי מרוז'ין הוא הצדיק אשר יסע ליאס ליישב את המחלוקת.

כשמוע הרבי מרוז'ין את אשר ציוה הרבי מבוטשאטש, יצא מיד לדרך. השמועה עשתה לה כנפיים ביאס כי הצדיק הקדוש מרוז'ין עומד להופיע, ואלפים מבני העיר נקהלו אל שעריה לקבל את הצדיק ולחזות בנועם זיו פניו. לצורך שמירה על הסדר, הובאו למקום כוחות אבטחה ומשטרה, וכאשר גם אלה לא הצליחו להשליט סדר כראוי למעמד קבלת פני הצדיק, הוזעקו גם כוחות הצבא לסייעם.