ברכת כהנים

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 17 יוני 2018
מה ישמור עלינו כאשר אנו בגלות החל הזה, מה יכול להגן מסביבנו מפני כל הצרות בעולם?
הגה"צ רבי אהרן כהן זצ"ל, מראשי ישיבת חברון, חיבב כל ימיו את מצוות ברכת הכהנים, עד כדי שכשעלה ארצה - שמח שמחה יתירה כי מנהג בני ארץ ישראל לברך ברכת כהנים בכל יום. כשחלה, שהה באחד החגים בבית ההבראה של 'ועד הישיבות' בבית הכרם בירושלים, אך חוליו הכביד מאוד והוא לא הצליח להתפלל עם הציבור ולשאת את כפיו כשאיפתו.
לאחר זמן מה הוקל לו מעט, והוא ביקש להשלים את ברכת הכהנים, אך המניין כבר הסתיים... התעניין רבי אהרן היכן ניתן להשיג מניין, ונודע לו כי ב'פנסיון רייך' - מלונית קטנה בקצה השני של השכונה, יש מניין מאוחר. על אתר התגבר על סבלו, ויצא לדרך ארוכה בהליכה רגלית, כדי שיוכל להתפלל בציבור, לשאת את כפיו, ולשוב מיד לאכסנייתו.

השעות נוקפות עוברות, והוא טרם שב. מקורביו הודאגו מאוד, הן ידעו כי הוא חולה וחלוש, ומי יודע מה עלה בגורלו... יצאו לחפש אחריו, ואז התברר כי מיד לאחר ברכת הכהנים התמוטט באפיסת כוחות ממש, עד שלא היה מסוגל לשוב. לתמיהת אחד ממקורביו על המאמץ הגדול, נענה רבי אהרן: 'מצוה חביבה כזאת לברך את עם ישראל אבטלנה?! נכון שהיא לא מחייבת מסירות נפש, אך אני רוצה לעשות הכל כדי לזכות בה!' כהנים יקרים! בידכם הדבר, במסירותכם, במאמציכם. אנו ממתינים לברכותיכם, זקוקים להן נואשות. אנא, הקפידו לברכנו בשם ה', שאו עלינו ברכותיכם, הרבו את ברכת ה' בחיינו!

האומנם? כן, פשוט כך. מדי יום ביומו יכול יהודי לשמוע את קול ה', וזה קורה ברגעי מתנה מיוחדים שהוענקו לנו משמים, רגעים שה' יתברך נתן לנו כדי לייצב את מצבנו בעיתות הגלות והצרות, כדי להגן עלינו מפני הקמים עלינו לכלותנו, כדי לפתוח לנו את שערי השפע מדי יום ביומו. בכל יום מחדש ה' מעניק לנו הזדמנות להיות מוגנים בצלו, והוא בא לוודא שזה קורה, ומשמיע בקולו את ההבטחה הנפלאה:
ברכת כהנים!

שלושה פסוקים קצרים וקולעים, פוליסת ביטוח מפורטת היטב. ברכה, שמירה, הארת פנים, חן, נשיאת פנים, שלום. 6 אוצרות הכוללים בתוכם את כל מה שניתן להעלות על הדעת, ואת כל הששה אנו מקבלים באופן מרוכז, מפיהם של הכהנים. אבל לא רק מפיהם...
הנה תגלית דרמטית מדברי הטור בשם הירושלמי: ברכת הכהנים נשמעת מפי בורא עולם בכבודו ובעצמו! אמנם, הכהנים הם האומרים את הברכה, אך עליהם לומר את הברכה בקול רם - לפי שקולו של ה' יתברך נלווה עימהם. לא יאומן: ברכת הכהנים נשמעת מפי מקהלת כהנים, ובראשה נשמע קול גדול, אדיר וחזק, קולו של בורא עולם!

למעשה, הדברים הם פסוק מפורש: 'ושמו את שמי על בני ישראל' - הכהנים רק מבטאים את הברכה, רק 'מניחים' אותה עלינו. אבל מי המברך? מי זה שעומד ומברך את קהל שומעי ברכת הכהנים? - 'ואני אברכם!' - אבא שבשמים בכבודו ובעצמו, הוא ולא אחר, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף! - הכהן רק אומר, ה' הוא המברך!
מעתה, אין פלא שברכת הכהנים היא תעודת הביטוח שלנו בימינו אלה, כי היא ההזדמנות היחידה שלנו לשמוע את קול ה' מברך אותנו ושומר עלינו. ברכת הכהנים היא הרגע בו מבטיח לנו בורא ה' את השפע שבאוצרותיו, את הטובות שבמתנותיו, את השמירה עלינו ועל ילדינו.
אבל לא מדובר רק בהבטחה כללית, אלא הרבה מעבר: בספר 'חסד לאלפים' מובאת תגלית מרגשת, שבברכת הכהנים טמונות כל בקשות בני ישראל, ובכל מילה ומילה ניתן לכוון בקשה ייחודית, ולהיוושע בה, פשוט כך, מפי ה' בעצמו!
ובעל ה'חסד לאלפים' מרחיב בדוגמאות על השפעות הברכה: אדם הזקוק לרפואה, חלילה - כל ימיו ולילותיו מירוץ מתמשך אחר עסקנים ורופאים, בתי מרקחת ומטפלים. בבוקרו של יום, בבית הכנסת, ממתינה לו ברכת בורא עולם 'וישמרך' - שמירת הגוף מכל חולי ומחלה! כמה כדאי להתאמץ לשמוע את הברכה, להאזין בקשב, לכוון להיוושע, ולראות בניסי ה'!

כל אחד מאיתנו שואף וחושק להצליח בתורה, לזכות להבינה, להתמיד בה, להתעלות בה. זו שאיפה המשותפת לזקנים עם נערים, בחורים צעירים שכמהים לעלות ולהצליח, כמו גם יהודים מבוגרים שרוצים לזכות בעוד מצוף התורה. לא תמיד זה קל, אבל כל יום ממתינה לנו הזדמנות להתברך בברכת התורה מפיו של נותן התורה, במילים 'יאר השם פניו אליך' - שהיא ברכה על המאור שבתורה. הבה נכוון בברכה הזו, ונזכה שאור התורה יאיר את ליבנו!

אדם הזקוק לשלום בית, חייו אינם חיים. ביתו מלא מריבות, טענות ומענות. חשוב מאוד שינסה למצוא כל דרך להתמודד, שיתייעץ, שישתדל. אבל לצד זאת, כמה כדאי שלא יזניח את ההזדמנות בה ה' בא לברכו, ואומר לו 'וישם לך שלום' - שיהיה לך שלום בבית, בית מאושר ושמח, בית שכל כולו טובה ואורה!
אדם הזקוק לישועה בפרנסה, מה לו מבקש ממעסיקו העלאה בשכרו, מדוע הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בעבודה חדשה. לא עדיף להגיע לבית הכנסת, להאזין לכהן האומר 'יברכך', ולתת לבורא עולם לצוות את הברכה? לא כדאי להשאיר למי שמפתח של פרנסה בידיו להרעיף שפע של פרנסה? הרי הוא בכבודו ובעצמו מגיע לבית הכנסת לברך אותך בפרנסה, רק תכוון ותיקח!

הבה נעריך את הרגעים הנעלים של ברכת כהנים, את המתנה האדירה הזו. הבה נזכה לכוון בכל מילה, לזכות באוצרו של ה'. לא נשמור את המתנה הזו רק לעצמנו, בספר 'תשובות והנהגות' גילה שניתן לכוון גם לנשים ולטף שבבית, וגם על ידידינו שבחו"ל שאינם זוכים בברכה הזו בכל יום. אם נכוון עליהם - אנו יכולים להרעיף גם עליהם את הברכה, לזכות גם אותם. הבה נברך ונתברך בברכת כהנים, לנו, למשפחתנו, לכל העולם כולו!