כח הרצון

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 09 יולי 2017
נלמד כיצד לנווט את הרצון הפנימי שלנו לקיים את מצוות הבורא כי רק ע"י כח הרצון אפשר להצליח!
זה עתה הסתיימה תפילת המנחה בהיכל 'מתיבתא תפארת ירושלים' בניו יורק. ראש הישיבה, הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, מיהר לצאת לשליחות חשובה, אלא שלא היה יכול לצאת. מאחוריו עמד תלמיד אחד והאריך בתפילה תלמיד אחד, ולא שם לב שתפילתו הארוכה אינה מאפשרת לרבי משה לפסוע לאחור.
התלמיד התפלל בארוכה, ורבי משה ממתין. בחוץ, כבר המתינו מקורביו, שליחות חשובה עומדת על הפרק. הרכב כבר מותנע, יש למהר ולצאת. לפתע, עיכוב לא צפוי...
עוד דקה חולפת ועוד אחת, השעה מתאחרת, התלמיד מוסיף להתפלל, ורבי משה מוסיף לעמוד. לא פוסע לכיוונים הצדדיים, לא זז חצי צעד. מתפללים מאחוריו, והלכה פסוקה היא שאסור לצעוד לפני המתפלל!
דקות ארוכות חלפו, והתלמיד סיים את תפילתו, ומיד אחר כך - יצא רבי משה בזריזות. מקורביו שאלוהו: 'הלא שליחות חשובה על הפרק, משימה קריטית, ואנו כה מאחרים. לא היה כדאי שראש הישיבה יעבור מהצד, יפסע באלכסון, ימצא דרך לצאת במהירות?'
'איזו דרך יכולה להיות?'- תמה מולם רבי משה. 'הן מישהו מתפלל מאחוריי, וההלכה קובעת שאסור לפסוע לפניו. תארו לעצמכם שהיה קיר מאחוריי - וכי יכולתי לפסוע לאחור? והלא קיר מאחוריי, קיר! איך אוכל לפסוע לאחור?!'
כי כשההלכה קובעת משהו, זה קיר, קיר. רצון הבורא הוא הקובע, הוא המכריע. לו אנו קשובים, ואת רצונו מקיימים!

כולנו יודעים, שהכוח המוביל בעולם הוא כוח הרצון. אם יש משהו שמחזיק אותנו יום יום - זהו כוח הרצון. הרצון לחיות, הרצון להתקדם, הרצון ללמוד, הרצון לגדול, הרצון לפרוח, וגם הרצון לנחת מהילדים שלנו. רוב ככל הדברים שאנו עושים, אנו עושים כי אנו רוצים לעשותם, כי לולא היינו רוצים - לא היינו עושים. גם אם אנו עושים פעולה לא מאוד נוחה, זה בגלל ששקלנו את הצדדים והגענו למסקנה שכך כדאי לעשות, ולכן מעכשיו אנו רוצים לעשות את אותה פעולה.
למרות שהרצון הוא 'המוביל המרכזי' של החיים שלנו, ועל אף שאנו קשובים ומסורים למילוי הרצונות שלנו, יש משהו שמנצח את הרצון שלנו - חזק ככל שיהיה. יש משהו שבפניו נבטל את רצוננו, וניתן דווקא לו להוביל אותנו. מהו הדבר הזה שמפניו נבטל את רצוננו? בפני מה נשוש ונשמח להדוף את הרצונות והמאוויים שלנו?

התשובה היא, שזכינו - בהיותנו יהודים, להיות בנים לאבא שבשמים, בורא עולם. אנו מסורים וקשובים לרצון שלו, ונותנים עדיפות עליונה לרצון שלו. ולכן, מתוך שאיפה תמידית שלנו להתחבר אליו, להדק את הקשר עמו, לחזק את הקירבה שלנו אליו, אנו שמחים מאוד לבטל את הרצונות שלנו בפניו, אנו מאושרים להגיע למצב בו אנו מבטלים את הרצון שלנו בפני רצונו!
כי הרצון הכי חזק והכי מוביל שלנו, הוא להתחבר לבורא עולם. זה הרצון הראשון בסולם העדיפויות, ולכן - הוא הודף ומבטל כל רצון אחר. ולכן, בכל רגע של צומת החלטה או התמודדות, קושי או נסיון, אנו מעמידים את הרצון שלנו ואת הרצון של בורא עולם זה מול זה, וההכרעה כבר קלה: אנו רוצים ושואפים לעשות את הרצון של בורא עולם, אנו רוצים לבטל את המאוויים שלנו בפני הוראות אבינו שבשמים!

בפרשת בלק, אנו לומדים על בלעם הרשע. הוא לא זכה להבין שהרצון המוביל הוא של בורא עולם, ולכן - למרות שהרגיש שרצון ה' שונה לחלוטין מרצונו, לא מיהר להיכנע בפני רצון ה'. זה לא עזר לו, כי בסופו של דבר - רצון ה' ניצח.
אבל אנו, מתלמידיו של אברהם אבינו. יש לנו את הזכות הזו להבין שרצון ה' קודם לרצוננו, יש לנו את העונג להקדים למלא את רצון ה' הרבה לפני שאנו עוסקים במילוי רצוננו הפרטי. ולכן, אנו שמחים ומאושרים לבטל את רצוננו הפרטי והאישי, כדי למלא את רצון בורא עולם, לעשות רצון אבינו שבשמים.
אנו גם מרויחים מכך: אדם שמעמיד תמיד את רצון ה' לפני רצונו האישי, מתמודד הרבה פחות עם נסיונות היצר, תעתועיו פחות מדברים אליו. כל רצון אישי שלו, הוא מעמיד מיד למבחן רצון ה', ונותן את ההכרעה לרצון ה'. ממילא, ההתמודדות שלו מול קשיים ונסיונות קלה בהרבה!
על הזכות הכבירה לבטל את הרצון שלנו, אנו זוכים למתנה מיוחדת, יקרת ערך, נדירה ממש. לא פעם, מתמודד יהודי עם גזירת שמים. בעיה במשפחה, קושי בפרנסה, מחלה חלילה, או כל קושי שגרתי אחר. אנו שואפים לפותרם, מתפללים לישועה, מצפים לרחמי שמים - להסיר את הגזירות הללו מעלינו.
רבן גמליאל בפרקי אבות, ע"פ פירוש הרע"ב, מגלה לנו עצה ששווה זהב: 'בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך' - כל הבעיות שלנו יכולות להתבטל, כל הקשיים שלנו יכולים להיפתר, אפילו גזירות שמים שנגזרו עלינו - יכולות להיקרע ולהיהפך לטובתנו. כיצד? כשנבטל את רצוננו בפני רצון ה'. אז נזכה לראות שרצון ה' הוא להיטיב איתנו, להושיע אותנו, לפתור לנו את הקשיים ולעטרנו בטובה וברכה עד בלי די!
הבה נאמץ את המסר הזה לרגעי ההתלבטות שלנו. לפעמים אנו רוצים משהו, כמו רוצים לתכנן חופשת קיץ נעימה, ורוצים לכלול בה מגוון של מרכיבי נופש ופנאי. בוודאי חשוב לנוח, אך חשוב לוודא שהרצון שלנו לא מתנגש עם רצונו של בורא עולם, שאנו נותנים לרצון ה' את העדיפות המכרעת והקובעת בתוכניות שלנו.

בכל שאלה או התלבטות, כמו מה לעשות בשעת פנאי, האם וכיצד לפעול בשעות הלימוד והתפילה שלנו, או בכל הקשור ליחסינו עם הזולת - הבה נזכור כי יתכן שזה רגע מבחן, עכשיו נוכל להכריע כרצון ה', ולתת לנו את הזכות שרצון ה' יהיה להושיענו, לפתוח לנו שער, להעניק לנו ישועה נכספת. הבה נתחזק בכל לב לעשות רצון אבינו שבשמים!