סוד האמונה

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 21 נובמבר 2016
מהו הסוד שיש בעם היהודי שבזכותו אנו קיימים ונשארים לנצח - בואו נכיר את סוד האמונה.
הסוד הגדול ביותר, הכמוס ביותר והעוצמתי ביותר המלווה את העם היהודי מעולם ועד עולם, זוכה לחשיפה ראשונה בפרשת שבוע זה. אין אומה בעולם שעברו עליה צרות רבות ורדיפות קשות כל כך, כמו האומה היהודית. אין עם שגלה גלות אחר גלות, התגלגל בכל פינות תבל, נרדף עד צוואר ונאנק עד כאב - ועודו שורד, חי וקיים, מתפתח וצומח לתפארה.
די בעובדה זו, כדי לערוך תחקיר מקיף, להתבונן בשאלה העמוקה כיצד זה קורה. איך קורה שמיליוני אנשים שומרים אמונים לדתם, מוכנים לסבול עבורה ולהישחט על טהרתה, ובמשך אלפי שנים מוסיפים לשמור על הגחלת היהודית. איך קורה שלמרות הרוחות הסוערות והסערות המתרגשות, עדיין נצח ישראל לא ישקר, ודור לדור יביע אומר.

התשובה לשאלה הזו, נחשפת בסיפור חייו וקורותיו של אבי האומה, אברהם אבינו, המתרחש לעינינו בפרשת שבוע זה, בה אנו עוקבים אחר התמודדויות חייו הרבות. אברהם אבינו החל בגלות ממקום למקום, לא זכה לילדים, רעייתו נגזלה, והוא גם הוזקק למלחמה של ממש. בתווך הוא מתמודד עם בן אחד שלא הולך בתלם, ולקראת הסוף - הוא מוותר על בנו אהובו, יקירו ומחמד עינו. וזו רשימה חלקית בלבד!
אז מנין הכוחות? מהיכן העוצמות? מאיזה מחסן עלום הוא שואב כוחות נפש להתמודדות, לעמידה בגבורה בכל נסיונותיו? איזה כח עילאי, עוצמה חזקה ואיתנה היו בו, אותם הוריש לנו והטמיע בנפשנו לדורי דורות, לבניו ולזרעו אחריו?
הנה הסוד: 'והאמין בהשם!'

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו, מגלים חז"ל, ועמד בכולם, בעזרת אמונתו האיתנה. הוא חווה אינספור קשיים, התמודד בלי סוף במלחמות ובמאבקים, אך אמונתו היתה חזקה כסלע, איתנה כחלמיש. מתוך הידיעה הברורה שיש אבא שבשמים שמנהל את העולם, מתוך האמונה הבהירה שיש בורא עולם המכוון את כל המתרחש, בערה בו להבת האמונה בעוצמה, ובעזרתה הוא עמד בכל מלחמותיו ונסיונותיו.
את הכח הזה, הוריש לנו אברהם אבינו, במתנה יקרת ערך שאין דומה לה. הוא נטע בנו את כח האמונה, הוא השריש אותה בנפשנו. וכך מגלה בעל הח'ידושי הרי"ם' זי"ע, בבארו את המילים החותמות את הברכה הראשונה שבתפילת שמונה עשרה, 'מגן אברהם', וכך הוא מבאר:
לכולנו, לכל יהודי, יש מגן. פשוט, כיפת ברזל מגינה, הקרויה על שמו של מי שהחדיר בנו את המגן הזה, 'מגן אברהם'. זהו סוד שלא פוצח ולא יפוצח לעולם, אך הוא קיים, נושם וחי בתוך כל אחד מאיתנו, וקוראים לו אמונה. האמונה ניצבת בתוך נפשנו, חיה וקיימת, בוערת ונלהבת מול הנסיונות המתחדשים עלינו, ונותנת לנו כוחות, מעניקה לנו עוצמות.

כי על כולנו עשויים לעבור רגעים לא קלים, רגעי התמודדות ושעות משבר. ואברהם אבינו העניק לנו מתנה להתמודד עם כל הקשיים העלולים לעבור עלינו, והיא סוד וכח האמונה. כי כשיודעים באופן ברור ונחרץ שאבא שבשמים מוביל, אבא אהוב מכוון, הוא נותן קשיים והוא יודע להוציא מהם, והוא מבין - הרבה יותר טוב מאיתנו - למה הם טובים עבורנו, זה משנה את כל המבט, זה נותן כוחות להתמודד.

כשאדם נכנס לניתוח כואב, גם אם המנתח יכאיב לו מאוד ויחתוך בבשר החי, הוא נותר שלו ורגוע כמה שאפשר, כי הוא יודע וברור לו והוא בירר שהמנתח מומחה, ויודע מה הוא עושה, והתכלית של הניתוח הכואב היא שיפור איכות חייו. ואנו לא נדרשים לברר, והמומחה שמתעסק עימנו אינו זקוק לדוקטורט - הוא בורא עולם, הגדול מכולם, המכוון ומנהיג את העולם כולו - היש מישהו טוב ממנו לסמוך עליו, ולהיות בטוחים שבעזרת השם הכל יהיה בסדר?
זה לא שתמיד החיים קלים, לפעמים הם דורשים מאמץ, כוחות נפש, יכולות התמודדות. אך יש לנו את הכוחות, קיבלנו את היכולת לעבור את זה בשלום, בעזרת האמונה, בעזרת חידוד ההבנה וההטמעה כי בורא עולם מנהל את העולם. הוא קיים! הוא מוביל! הוא מנחה! הוא נתן את הקושי, הוא יודע את סיבותיו, הוא יודע שזה טוב עבורנו, והוא יוציא אותנו ממנו!

בכל עת ושעה, ובפרט ברגעי קושי, כששומעים שהילד לא מתקדם בלימודים, כשמתאכזבים מתוצאות טיפול רפואי, כשעוד הצעת שידוך נזנחת, וגם ברגע שאחרי ההלם הראשוני ממכתב הפיטורין, נתפוס את הפינה הקרובה, נעצום עיניים לרגע ונשורר ברגש: 'אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה...'