הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

שמירה על הגוף והנפש

ישנו מושג של שמירה על הגוף ועל הנפש שלנו, שקיבלנו את זה פיקדון מבורא עולם, ווחובתינו לשמור על עצמנו לא רק באכילה ושתיה אלא להימנע מכל סכנה שיש.
קטגוריה: מושג יהודי

הערך העליון שלך - שיעור מסכם

שיעור זה הוא סיכום לכל סדרת השיעורים בנושא C.B.T כיצד לפתור בעייות וחרדות. ובשיעור זה נוסיף עוד כמה פרטים אחרונים -  כיצד ניתן להעריך את הערך העליון שלנו.
קטגוריה: אימון לנשמה

בסוף הכל יהיה טוב

אומרים חז"ל שבע יפול צדיק וקם, כל מה שהצדיק זכה להגיע לדרגתו אלא בזכות שקם מהנפילה שנפל. וכל מה שקשה לנו ונראה לנו רע בעינינו בסופו של דבר זה הדבר הטוב ביותר בשבילנו.
קטגוריה: הליכות מוסר

אם איזה נשים מותר להתייחד

בשיעור זה נלמד אם איזה נשים מותר להתייחד יחד, כיון שהם שונאות אחת את השניה. אלו נשים אלו ומה פרטי דינים אלו.
קטגוריה: הלכה למעשה

פרשת כי תבא - לצעוק אל אבא

אנחנו צריכים לדעת שבכל רגע וכל שניה אנחנו צריכים לצעוק ולשוב בתשובה להשם יתברך. ואם אנחנו צועקים ומתפללים להשם אז זוכים לקבל את הישועה.
קטגוריה: אור הפרשה

להתפלל על כל דבר

אנחנו צריכים לדעת שעל כל דבר צריכים להתפלל, ולא רק על הדברים הגדולים אלא אפילו על הדברים הקטנים, ואם אדם ירגיל את עצמו לכך יראה רק ישועות ועוד לפני שיתפלל כבר יקבל.
קטגוריה: נקודה למחשבה

לשמור על הבנות

עם ישראל עומד בזכות אותם יהודים שמסרו את נפשם באש כדי להמשיך את היהדות העיקר לא למרוד בתורה. וכמה היום משפיעים על הבנות שלנו יותר ויותר להתרחק מהתורה הקדושה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

מהו צום תשעה באב

מהו צום תשעה באב ולמה אנחנו צמים, והרי כל תחילת השריפה של בית המקדש התחיל דווקא בחצות היום התשיעי, שבו בזמן הזה אנחנו כבר מתחילים לשבת על הכיסאות והוריד את האבלות. מדוע.
קטגוריה: הליכות מוסר

ההבדל בין גנב לגזלן והלכות תפילין

כמה אנחנו צריכים להקפיד בכל הנושא של הגזל, ולהיזהר בכך. וכן לא להכנס לחנות וסתם לשאול בשביל לדעת אם קניתי במחיר טוב. ועוד פרטי הלכות קריאת שמע עם תפילין ושאר פרטי דיני תפילין.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה

אחד המרבה ואחד הממעיט

ההלכה האומרת טוב מעט בכוונה יותר עדיף מהרבה תפילות בלי כוונה, ואם יבוא האדם שאומר מעט בכוונה מאשר אדם שיש לו הרבה זמן, לבורא עולם זה אותו דבר, העיקר ההשתדלות.
קטגוריה: 60 שניות
עמוד 1 מתוך 65