דברי הרב

דברי מוסר חוצבי להבות אש מתוך דרשתו השבועית של ראש הישיבה הרב דניאל זר.
עיבוד ועריכה: ש.ב. תחי'

גאוה בדרכי השם

30 יוני 2013  |  נצפה 1839 פעמים
כמה שכר רב יש על מצווה אחת שאדם עושה בעולם הזה ולכן צריך להתגאות…

לפום צערא אגרא

24 יוני 2013  |  נצפה 2334 פעמים
השכר בשמיים נמדד לפי הצער והמאמץ - כמה מצוות זוכה אדם שלומד תורה בעמל…

חכם עיניו בראשו

16 אפריל 2013  |  נצפה 4150 פעמים
מאמר החכם מכל האדם שלמה המלך על פי פירוש הזוהר הקדוש.

להשקיע במקום הנכון

16 אפריל 2013  |  נצפה 1609 פעמים
סיפור משל המראה לנו איפה אנחנו צריכים להשקיע באמת.

למה לא קונים?

16 אפריל 2013  |  נצפה 1881 פעמים
משל מדהים מתוך סיפור הגמרא עם אליהו הנביא על ימות המשיח.

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

16 אפריל 2013  |  נצפה 11575 פעמים
איך אפשר להשפיע על הלב לעבוד את הבורא עבודה שלמה?

דרכה של תורה

16 אפריל 2013  |  נצפה 2508 פעמים
כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל...

מסירות נפש לתורה

14 אפריל 2013  |  נצפה 2793 פעמים
המצוות של האדם נמדדות לפי המסירות נפש איך הוא עשה את המצוה.
עמוד 12 מתוך 12