דברי הרב

דברי מוסר חוצבי להבות אש מתוך דרשתו השבועית של ראש הישיבה הרב דניאל זר.
עיבוד ועריכה: ש.ב. תחי'

עומק הדין

19 אוגוסט 2013  |  נצפה 2241 פעמים
כמה עמוק דינו של הבורא: איך שהוא מדקדק כחוט השערה על כל עבירה ומצד…

כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו

11 אוגוסט 2013  |  נצפה 2456 פעמים
הקדוש ברוך הוא עושה הכל בדין ובצדק וכל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו.

הכל בשביל ישראל

04 אוגוסט 2013  |  נצפה 1792 פעמים
כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם אינו עושה אלא בשביל ישראל.

עולם בתכלית הדקדוק

14 יולי 2013  |  נצפה 1393 פעמים
הסבר מדהים איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם ברואיו כחוט השערה.

מקרה - רק מהשם

08 יולי 2013  |  נצפה 2534 פעמים
צריך לדעת שכל מקרה בעולם הוא רק מהשם ובהשגחה מהבורא שרוצה לעורר אותנו אליו.

גאוה בדרכי השם

30 יוני 2013  |  נצפה 1710 פעמים
כמה שכר רב יש על מצווה אחת שאדם עושה בעולם הזה ולכן צריך להתגאות…

לפום צערא אגרא

24 יוני 2013  |  נצפה 1896 פעמים
השכר בשמיים נמדד לפי הצער והמאמץ - כמה מצוות זוכה אדם שלומד תורה בעמל…

חכם עיניו בראשו

16 אפריל 2013  |  נצפה 3833 פעמים
מאמר החכם מכל האדם שלמה המלך על פי פירוש הזוהר הקדוש.

להשקיע במקום הנכון

16 אפריל 2013  |  נצפה 1494 פעמים
סיפור משל המראה לנו איפה אנחנו צריכים להשקיע באמת.

למה לא קונים?

16 אפריל 2013  |  נצפה 1763 פעמים
משל מדהים מתוך סיפור הגמרא עם אליהו הנביא על ימות המשיח.

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

16 אפריל 2013  |  נצפה 10284 פעמים
איך אפשר להשפיע על הלב לעבוד את הבורא עבודה שלמה?

דרכה של תורה

16 אפריל 2013  |  נצפה 2247 פעמים
כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל...
עמוד 11 מתוך 12