הצגת פריטים הקשורים לתגית: תקשורת - ישיבת אור דוד

הנוער הישראלי צמא

שאין תורה ויראת שמים הנוער מדרדר ונופל לסמים אלימות ורצח, רק במקום שיש תורה יש נחת אמיתית.
קטגוריה: דברי הרב

אותי עזבו מקור מים חיים

מאות שנים עם ישראל היה בגלות ללא מדינה וללא צבא ועדיין היינו העם הכי יפה, אבל עכשיו אנו עוזבים את המים החיים ומחפשים בורות נשברים...
קטגוריה: דברי הרב

ההגנה הכי טובה היא ההתקפה

בכל הגלויות עם ישראל שמר על התורה והיה עם לתפארת אבל שהגענו לארץ ונטרלו אותנו מהתורה - עם ישראל מתדרדר בצורה נוראה.
קטגוריה: דברי הרב

50 מטר לפני החוף

אחרי גלות ארוכה בעולם עם ישראל חזר לארצו אך בדיוק עכשיו לפני שמגיעים לסוף מפילים אותנו מדתנו.
קטגוריה: יהדות

אין אומתנו אומה אלא בתורתה

שום חינוך בארץ לא יעזור כי עם ישראל לא יהיו אומה שהיא סמל לעולם אלא בזכות לימוד התורה שרק היא מעדנת את ישראל ומרחיקה אותם מהרע.
קטגוריה: דברי הרב

מי מממן את מי

האם החילונים באמת מממנים את החרדים מכספי המיסים שלהם או להפך? גילוי מדהים לאן בדיוק הולכים כספי המיסים שלך...
קטגוריה: דברי הרב

עושים נחת למרן

בעקבות הבחירות הרועשות אנו צריכים לחשוב פעמיים ולהצביע למורנו הרב עובדיה יוסף שליט''א.
קטגוריה: רבנים אורחים

לקדש שם שמים

לקראת הבחירות תשעג אנו מחוייבים לקדש את שמו יתברך.
קטגוריה: רבנים אורחים

ערפל של שטויות

אימת התקשורת והחברה המתקדמת מכניסה אותנו לתוך ערפל גדול של שטויות.
קטגוריה: רבנים אורחים

יראי חטא ימאסו

הגמרא מלפני אלפי שנים כבר אומרת שבזמן הקרוב למשיח יראי חטא (חרדים) ימאסו (יצחקו עליהם וימאסו אותם)... הבטחה שהתקיימה.
קטגוריה: גוג ומגוג
עמוד 7 מתוך 9