שאלות על התורה?!

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 23 דצמבר 2013
למי שיש שאלות על התורה צריך לחפש אחר התשובות, כי גם גדולי עולם היו להם שאלות והם מצאו תשובות.
אתה יודע שאני בא לתא הטייס, כמה שעונים יש... אני יש לי שעון אחד, מה כל זה? יזרקו אותי מהמדרגות, יודעים שאין שעון אחד מיותר בתא הטייס, לכל שעון יש תפקיד. אדם לומד תורה ורואה שהתורה היא אמת לאמיתה, רבי עקיבא דורש על כל קוצו של י', טילי טילים של הלכות, תראו ספרי קבלה על כל קוצו של י', סודות נוראים, שיר השירים סודות נוראים, אש לוהטת, תשאל אבל איך שואלים, באיזה צורה, באיזה דרך. יש אנשים יש להם שאלות, גמרנו, נהפך העולם? מה קרה, איפה אברהם אבינו יצחק ויעקב, איפה משה ואהרן, איפה חגי זכריה ומלאכי, ישעיה, נביאים קדושי עליון, איפה כל קדושי עליון האדמו"רים ומיליונים של צדיקים, איפה האריז"ל, איפה רבי שמעון בר יוחאי, איפה אליהו הנביא, כולם אפס, יש לך שאלות אז לא מקיימים? אתה יותר חכם מהם? הם הרבה יותר חכמים ממך היו ובכל זאת למדו תורה, אם לך יש שאלות אז להם לא היו שאלות? הם בכל זאת ישבו ולמדו והיו להם תשובות, איפה כל הבריאה כולה, איפה כל זה, כל זה נעלם, תראה את הבריאה אתה רואה את הקב"ה, אז יש לך שאלה נו אז מה קרה, לך תשאל, תברר.

והכי גרוע מן הכל הוא בא לשאול שאלות על התורה כביכול הוא מחפש האמת ואיפה הוא גר, איפה הוא חי, ברחוב, עולם של שקר. כל הרחוב שקר, פריצות, זימה, ניאוף, אלימות, רצח, סמים, קלקולים נוראים ואיומים, הוא לא הולך לממסד ולשלטון, מה עשיתם מעם ישראל, דרדרתם אותם, אתם הרסתם אותם, הכל צביעות, הכל שקר, הכל לכלוך. הוא חי שם, לא מפריע לו אבל תורה קודש קודשים שהלכו איתה קדושי עליון, שעד היום מוכיחה את עצמה, אדם שבא לדרכה של תורה, לעולמה של תורה, איך הוא פושט צורה ולובש צורה, איך הוא משתנה ואיך הוא מתעדן, איזה חינוך ילדים, איזה בתים, התורה כל כך יפה וכל כך נפלאה, "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", פלאי פלאים של תורה, חוכמתו של בורא עולם ואתה בא ושואל שאלה, גמרנו התורה היא אפס, אתה חי בעולם של שקר ואתה מחפש אמת? אתה מקשה על התורה? מילא היית חי באיזה עולם יפה, אתה חי בעולם ששיקרו לך, מרמים אותך, חי בתוך חושך גדול.

האריז"ל הקדוש, פעם אחת ביום שבת היה ישן והיה ממלמל בשינה, כשהתעורר התלמידים שאלו אותו, מחילה מה כבודו מלמל בשינה, אמר להם, שישנתי עכשיו גילו לי בשמיים את כל הסודות שטמונים בתורה בויכוח של בלעם עם האתון שלו. אמרו לו, אולי הרבי ילמד אותנו ואמר להם, שמונים שנה אם אני אשב איתכם אני לא אספיק. הרי כתוב, "בחלום אדבר בו", אדם שלומד תורה, התורה היא ים שאין לו סוף הרי חלום הכי ארוך אומרים מדענים ארבע שניות, שימו לב ויכוח של בלעם עם האתון האריז"ל אומר אם שמונים שנה הייתי יושב איתכם לא יספיק רק להסביר את הסודות שטמונים בויכוח של בלעם עם האתון, תראו כמה התורה ענקית, כמה התורה יפה.

האלשיך הקדוש היה בזמן האריז"ל, מלאך אלוקים היה, יום אחד הוא דרש בשבת בבית כנסת וגם האריז"ל היה שם, והוא התחיל להגיד את כל הרמאויות שלבן ניסה לראות, איך אמר יעקב לנשותיו, "ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים", מאה פעם אביכן ניסה לרמות אותי, תמיד לשקר אותי ותמיד הצלחתי עליו. אמר הרב אלשיך את מאה הרמאויות, איזה מאה רמאויות שלבן ניסה לרמות את יעקב וכל הדרשה היה האריז"ל מחייך, בסוף אמר עוד רמאות אחת והאריז"ל צחק. אמר להם האריז"ל, בזמן שהרב אלשיך דרש לבן הארמי עמד בבית המדרש וכל הרמאויות עשה עם הראש, נכון... נכון... שהגיע לרמאות האחרונה, חשב ואמר לבן, איי, את הרמאות הזאת לא חשבתי, אם הייתי יודע הייתי מפיל את יעקב.

כשנפטר הרב אלשיך, עבר תקופה, ביום שבת האריז"ל ישן בבית והתלמידים רואים את האריז"ל באמצע השינה אומר, אמן יהי שמיה רבא מבורך. האריז"ל באמצע השינה קדיש? אחרי שהתעורר האריז"ל שאלו אותו התלמידים, רבנו אבל אנחנו רוצים להבין מה זה כבודו אמר קדיש, אמרת קדיש באמצע השינה. אמר להם תדעו לכם, כל אדם שנפטר, אחרי שהוא נפטר מבקשים ממנו בשמים שיגיד דברי תורה, יגיד דרשה, תראו את רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בא לגלות לתלמידים שלו איזה סוד נורא, אמר לו את הסוד הזה אני משאיר לדרשה שלי אחרי הפטירה שלי בשמיים, אז אמר להם האריז"ל, אתם יודעים מה זה הקדיש הזה? הרי הרב אלשיך נפטר לפני שבעים יום ואמרו לו לתת דרשה, שבעים יום דרש, היום בשבת הוא סיים, אמר קדיש והאמן שאמרתי על הקדיש שלו היה, שבעים יום נתן דרשה ועכשיו הוא סיים. תראו איזה ענקים, איזה אבות היו לנו, צדיקים קדושי עליון.