תפסיק להיות חצי חצי

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 16 דצמבר 2013
סיפור מצמרר הנותן לנו מוסר השכל כמה צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים.
אחרי השואה באיזה עיירה בפולין ערב כיפור הגיעו שני צדיקים קדושי עליון להתפלל בבית כנסת הגדול, כולם באו להתפלל והיה מפוצץ אנשים, ערב כיפור יום הדין, מחכים שאחד האדמו"רים יעלה חזן, מתחילים עולים על התיבה ומה אומרים יתגדל ויתקדש שמיה רבא, קדיש. מה הפירוש יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ששמו הגדול של הקדוש ברוך הוא יגדל בעולם, שכולם יעבדו אותו ושכולם ישמרו שבת, כולם יניחו תפילין, כולם יאמרו שמע ישראל. מחכים שאחד האדמו"רים יעלה והם לא עולים, הם מצביעים על אחד מהקהל, שכבודו יעלה והקהל לא מבין אבל מי יכול לדבר, מה באנו בשביל האדם הזה?! באנו בשביל האדמו"רים. רבותיי והאדם הזה עולה לתיבה וכולם מחכים והוא שותק, צריך להגיד קדיש והוא שותק, מתח... והנה אחרי כמה דקות של שתיקה הוא אומר, רבונו של עולם, מה אני אבקש ממך? אמא שלי הלכה בשואה, אבא שלי הלך בשואה, הילדים שלי הלכו בשואה, אשתי הלכה בשואה והקהל כולם צמרמורת, כולם השערות שלהם עומדים, מה הוא רוצה לומר... האחים ואחיות, קרוביי וידידיי כולם הלכו בשואה והקהל דמעות יורדים להם מהעיניים, מה הוא רוצה לומר... כל הקהל צמרמורת. הוא אומר, ריבונו של עולם, כל קרוביי וידידיי כולם הלכו בשואה, מה אני אבקש ממך? ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, יש לי אליך בקשה אחת, יתגדל ויתקדש שמיה רבא, זה אמונה.

אבא, אימא, ילדים, אחים ואחיות, הולכים בשואה ומה אני מבקש, שהשם שלך יגדל בעולם, כולם שמע ישראל, כולם שבת, כולם תפילין. אמונה נמדדת שיש סתירות, אמונה נמדדת שיש אי הבנות, בכל זאת אני מאמין! למה סוגרים את העיניים כשאומרים שמע ישראל? ריבונו של עולם אני הולך אחריך בעיניים סגורות, אני נברא ואתה בורא, מה שאצלי סתירה זה אצלך לא סתירה, נברא לא יכול להבין בורא, זה יראת שמיים, בעיניים סגורות, כל מה שאתה כותב בתורה אני חרד לכל מוצא פיך.

אדם יראה את אליהו הנביא, יעיז לומר לאליהו הנביא, אליהו תראו אסור לי להיות פנאטי, חלק מהדברים שלך אני אעשה וחלק מהדברים אני לא יעשה, מה נראה לי אני אעשה ומה לא נראה לא אעשה. אדם יגיד דבר כזה? הוא ירוץ, אליהו כל מה שתבקש אני אעשה, רק תגיד, הוא רץ ויספר לכל העולם שעשה מה שאליהו הנביא אמר לו לעשות. אם אדם היה אצל באבא סאלי ופעם אחת יגיש לו כוס תה יספר זאת כל החיים שלו, זכיתי להגיש כוס תה לבבא סאלי, הוא היה מעיז להגיד לבבא סאלי לא? אז אם לבבא סאלי לא תעיז, לאליהו הנביא לא תעיז, לקדוש ברוך הוא אתה מעיז לומר אני חצי כיפה על הראש? אני לא רוצה להיראות פנאטי? אני עושה מה בא לי, מה נראה לי כן, מה לא נראה לי לא, אתה משחק עם הקדוש ברוך הוא? עם מי אתה עושה צחוק, עם מי אתה משחק, אתה מראה לבורא עולם אני לא חזק, אני לא מהחרדים האלה, בורא עולם רואה את הכיפה שלך על הראש, אתה אומר לו ריבונו של עולם, אני לא מהחזקים, אני מהחלשים, אני איתך לא חזק, אני איתך חצי חצי. ככה אתה מראה לבורא עולם, אני איתך חצי חצי אז גם הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני איתך חצי חצי, שאתה תרצה אותי אני לא ארצה אותך.

אנחנו עם ישראל, עם של יראת שמיים, עם של קדושה וטהרה, עם של מסירות נפש, מאיפה בא כל ההמצאות האלה. כשבאים לרופא, רוצים רופא הכי טוב, תיקון מנוע טיפ טופ, שבא מוסכניק משהו משהו, לא מאה אחוז, נגיד תשעים ותשע אז בורחים ממנו. כל דבר רוצים מדויק אבל שמגיעים לתורה לא צריך להיות יותר מדי קיצוני. רבותיי הרב גלינסקי מספר, קיבלתי יום אחד טלפון מטכנאי של מנועים של המטוסים והטכנאי הזה אומר לי, כבוד הרב, אני יכול לקבוע פגישה איתך? יש לי הרבה שאלות על התורה ואמר לו הרב, אין בעיה וקבעתי איתו פגישה. בא אצלי הביתה, ישבנו, אמרתי לו, סליחה, לפני שתשאל שאלות אני רוצה לשאול אותך משהו, האם אפשר שאחרי שתשאל אותי שאלות על התורה, אני רוצה לשאול אותך שאלות על המנועים של המטוסים. כבוד הרב, תשאל אותי על מנועים של מטוסים? הרב ראה פעם בכלל מנוע של מטוס? הוא אומר לו, לא ראיתי, אז איך תשאל אותי? אם אתה לא יודע מה זה בכלל מנוע אז כבוד הרב איך אתה רוצה לשאול אותי על מנוע של מטוסים? אמר לו הרב, ישמעו אוזניך את מה שפיך מדבר, למדת את כל התורה כולה? את כל הש"ס, משניות, הבבלי, ירושלמי, גמרא, מפרשים, תורה נביאים כתובים, למדת את הכל? והוא ענה לא למדתי. אז איך תשאל אותי? איך אתה רוצה לשאול שאלות על תורה שאתה לא מכיר.  איך יכול להיות תורה שאתה לא מכיר אותה ויהיה לך שאלות עליה, זה טיפשות, זה לא מציאותי, תלמד כל התורה כולה, תכיר אותה לכל האורך ולרוחב ואחר כך תבוא ותגיד, יש לי שאלה.